Tom 50 (2018)

Spis treści

Słowo wstępne PDF
Jan Szczurek 5-7

Teologia

Homerocentos and the Ontology of Christ PDF (English)
Szymon Drzyżdżyk 11-22
Antydemoniczny charakter sakramentu pokuty i pojednania PDF
Marta Ficoń 23-51
Evelyn Underhill rozumienie mistyki PDF
Mirosław Kiwka 53-77
Chrystocentryzm wiary w Lumen fidei papieża Franciszka PDF
Marek Kluz 79-99
Uwielbienie Boga w przekazie medialnym: mass media w świetle pierwszego papieskiego orędzia radiowego z 1931 roku PDF
Wojciech Misztal 101-124
Pustelnicy jako przedstawiciele indywidualnej formy życia konsekrowanego PDF
Beata Stypułkowska 125-160

Filozofia

Większość źródłem prawdy o dobru? PDF
Piotr Andryszczak 163-172
Wolność a łaska. Interpretacja problemu w filozofii Józefa Tischnera PDF
Kamil Trombik 173-190

Historia

Działalność sióstr z anglikańskiego zgromadzenia Sisters of Bethany w Persji w latach 1890–1898 w kontekście relacji między Kościołem Anglii a Asyryjskim Kościołem Wschodu PDF
Marcin Rzepka 193-212

Pedagogika

Przez wsparcie do jakości kształcenia. O sytuacji osób z niepełnosprawnościami w UPJPII w Krakowie PDF
Marta Bolińska 215-235

Prawo kanoniczne

Wybrane formy przepowiadania słowa Bożego w parafii (kan. 770 KPK) PDF
Jerzy Adamczyk 239-254
Prawa mniejszości etnicznych w nauczaniu papieży. Zarys problemu prawnego PDF
Magdalena Butrymowicz 255-267
O niektórych uchybieniach legislacyjnych w nowym statucie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie PDF
Piotr Kroczek 269-280
Regulacja prawna zaręczyn w Polsce PDF
Robert Szponder 281-302

Kronika

Chronica PDF (English)
Jan Daniel Szczurek 305-381
Indeksy do tomów 1–50 PDF
Jan Daniel Szczurek 385-722