Tom 15, Nr 1 (2019)

Annales Canonici

Spis treści

Artykuły

Urząd kapelana w aspekcie kanonicznym PDF
Jerzy Adamczyk 7-33
Transgraniczny przepływ danych osobowych wiernych Kościoła katolickiego z Polski – na przykładzie kazusu PDF
Małgorzata Chojara-Sobiecka, Kinga Karsten, Piotr Kroczek 35-47
Pojęcie zamieszkania w obowiązującym prawie kanonicznym PDF
Piotr Skonieczny 49-74
Grzech przeciwko VI przykazaniu Dekalogu popełniony z małoletnimi – aktualne wyzwanie kanonicznego prawa karnego Uwagi de lege ferenda w związku ze spotkaniem na szczycie w Watykanie w dniach 21–24 lutego 2019 roku* PDF
Piotr Skonieczny 75-115
Teologiczne podstawy Dekretu ogólnego KEP z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie ochrony osób fizycznych PDF
Małgorzata Chojara-Sobiecka 117-129

Sprawozdania

„Biorę sobie ciebie za żonę/męża…” Co dzisiaj mają na myśli narzeczeni? – jesienne sympozjum Wydziału Prawa Kanonicznego UPJPII w Krakowie PDF
Mateusz Sajkowski 133-137