Transgraniczny przepływ danych osobowych wiernych Kościoła katolickiego z Polski – na przykładzie kazusu

Autor

  • Małgorzata Chojara-Sobiecka Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  • Kinga Karsten Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  • Piotr Kroczek Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/acan.3394

Słowa kluczowe:

transgraniczny przepływ danych osobowych, dane osobowe, wierni, ­Kościół katolicki

Abstrakt

Artykuł pokazuje na przykładzie kazusu praktyczne zastosowanie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych w procesie transgranicznego przekazywania danych przez kościelne publiczne osoby prawne. Po przedstawieniu danych kazusu autor artykułu czyni kilka uwag dotyczących obowiązujących regulacji i ich zastosowania. Na końcu artykułu zostaje sformułowany ogólny wniosek, który nakazuje administratorom podejmować transgraniczne przekazywanie danych z wielką ostrożnością.

Bibliografia

Allgemeines Dekret der Deutschen Bischofskonferenz zum Kirchenaustritt, https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse/2012-145a-Allgemeines-Dekret-Kirchenaustritt_Dekret.pdf (13.04.2019).

Banach B., Wystąpienie z Kościoła w Niemczech i jego konsekwencje kościelno-prawne, „Currenda” 3 (2007), s. 399–409.

Bonifatio PP. VIII, De regule iuris, 3.03.1298, w: Liber sextus decretalium, w: Corpus Iuris Canonici, editio Lipsiensi secunda post Ae. L. Richteri curas ad librorum manuscriptorum et editionis romanae fidem recognovit et adnotatione critica instruxit Ae. Friedberg, vol. 2, Lipsiae 1881, col. 1122–1124.

Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25.01.1983, „Acta Apostolicae Sedis” 75 (1983) pars 2, s. 1–301; tekst łacińsko-polski: Kodeks prawa kanonicznego, przekład zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Poznań 1984.

Codex Iuris Canonici. Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, „Acta Apostolicae Sedis” 9 (1917) pars 2, s. 11–456.

Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r., „Akta Konferencji Episkopatu Polski” 30 (2018), s. 31–45.

Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz in der Diözese Fulda (Kirchliches Datenschutzgesetz – KDG), 11.04.2018, „Kirchliches Amtsblatt für die Diözese Fulda” 134 (2018), Stück V, Nr. 62, s. 49–77.

Góralski W., Problem wystąpienia z Kościoła katolickiego w Republice Federalnej Niemiec, „Prawo Kanoniczne” 58 (2015) nr 1, s. 3–21.

Kroczek P., Skonieczny P., Wykładnia Dekretu Konferencji Episkopatu Polski o ochronie danych osobowych z 2018 r., artykuł ukaże się w „Studia Iuridica” za 2019 r.

Przepisy wydane przez księży biskupów Polski o prowadzeniu ksiąg parafialnych: ochrzczonych, bierzmowanych, małżeństw i zmarłych oraz księgi stanu dusz z 1947 r. Opracowane przez ks. biskupa Fr. Jopa, a uchwalone i przyjęte przez Episkopat Polski 5–7 września 1947 r., w: F. Bączkowicz, Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, oprac. i do druku przygotowali J. Baron, W. Stawinoga, t. 2, Opole 1958, s. 597–615.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1 ze sprost.).

Pobrania

Opublikowane

2019-10-31

Numer

Dział

Artykuły