Tom 15, Nr 2 (2019)

Spis treści

Artykuły

Śp. ks. bp prof. dr hab. Tadeusz Pieronek PDF
Piotr Majer 7-8
About “Justitia” (Righteousness) and “Aequitas” (Equity). The contribution of Lactantius († 325) in the specifying of the content of the two constituent elements of the “Jus” PDF (English)
Nicolae V. Dură 9-38
Podmiot związku wyznaniowego jako zamawiający: wybrane zagadnienia PDF
Małgorzata Moras, Piotr Kroczek 39-60
Studium i studia prawa kanonicznego w służbie reform papieża Franciszka PDF
Tomasz Rozkrut 61-80
Dopuszczalność krytyki ideologii gender w kontekście prawa do swobodnego pełnienia misji przez Kościół katolicki w Rzeczypospolitej Polskiej PDF
Piotr Steczkowski 81-100
Kościół, urząd czy plener – miejsce zawarcia małżeństwa w Polsce PDF
Marek Story 101-113

Sprawozdania

Wyjazd naukowy studentów Wydziału Prawa Kanonicznego UPJPII w Krakowie do Rzymu (12–18 czerwca 2019 roku) PDF
Danuta Krupa 117-118
Konkordaty Polskie. Historia i teraźniejszość, praca zbiorowa pod redakcją naukową Józefa Krukowskiego, Lublin 2019, ss. 499 PDF
Józef Krzywda 119-123