About “Justitia” (Righteousness) and “Aequitas” (Equity). The contribution of Lactantius († 325) in the specifying of the content of the two constituent elements of the “Jus”

Autor

  • Nicolae V. Dură Ovidius University of Constanta, Academy of Romanian Scientists

DOI:

https://doi.org/10.15633/acan.3584

Słowa kluczowe:

cnoty, sprawiedliwość, myślenie prawno-filozoficzne, implikacje moralne, konsekwencje prawne

Abstrakt

W krótkiej analizie tekstu pracy Laktancjusza zatytułowanego „Justitia” – terminy „Justitia” (sprawiedliwość) i „Aequitas” (słuszności) były przede wszystkim dwiema cnotami moralnymi, o teologiczno-filozoficznych i prawnych konsekwencjach i konsekwencjach, stąd też moralny obowiązek, aby każdy prawodawca – gdziekolwiek i kimkolwiek by nie był – wziął je pod uwagę przy stosowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Bibliografia

Bergson H., Cele două surse ale Moralei şi Religiei (The Two Sources of Morals and Religion), translated by D. Morăraşu, Iaşi 1998.

Chiriţă R., Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentarii şi explicaţii (The European Convention on Human Rights. Comments and Explanations), 2nd ed., Bucharest 2008.

Cicero, De Republica, III, XV, p. 24, 11, in: Opera quae supersunt omnia ac deperditorum fragmenta, ed. I. C. Orellius, vol. 4, issue 1, Turici 1828.

Ciceronis M. T., De Legibus libri. Fragmenta, 1, ed. I. Vahleni, Berolini 1871.

Consiliul Europei. Structură şi funcţionare (The European Council. Structure and Operation), in: Manualul Consiliului Europei (The European Council Textbook), edited by the Information Office of the European Council from Bucharest, Bucharest 2006, p. 5–190.

Costachi G., Hlipcă P., Organizarea şi funcţionarea puterii în Statul de drept (The Organization and the Functioning of Power in the Rule of Law), 2nd ed. Chişinău 2011.

Dură N. V., Despre “Jus naturale.” Contribuţii filosofico-juridice (About “Jus naturale.” Philosophical-juridical contributions), “Revista de Teologie Sfântul Apostol Andrei” (Theological Journal Saint Andrew the Apostle) 18 (2014) no. 1, p. 39–52.

Dură N. V., Despre libertatea religioasă şi regimul general al Cultelor religioase din România (About Religious Freedom and the General Regime of the Religious Cults in Romania), “Analele Universităţii Ovidius Constanţa / Seria Teologie” (Ovidiu University Annals, Constanţa, Theological Series) 7 (2009) no.1, p. 20–45.

Dură N. V., Dreptul la demnitate umană (dignitas humana) şi la libertate religioasă. De la “Jus naturale” la “Jus cogens” (The Right to Human Dignity (Dignitas Humana) and to Religious Freedom. From “Jus naturale” to “Jus cogens”), “Analele Universităţii Ovidius. Seria: Drept şi Ştiinţe Administrative” (Ovidius University Annals. Law and Administrative Sciences Series) 2006 no. 1, p. 86–128.

Dură N. V., Drepturile şi libertăţile omului în gândirea juridică europeană. De la “Justiniani Institutiones” la “Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa” (Man’s Rights and Freedoms in the European Juridical Thinking. From “Justiniani Institutiones” to the “Treaty instituting a Constitution for Europe”), “Ovidius University Annals. Law and Administrative Sciences Series” 2006 no. 1, p. 129–151.

Dură N. V., Edictul de la Milan şi impactul lui asupra relaţiilor dintre Stat şi Biserică. Câteva consideraţii istorice, juridice şi ecleziologice (The Edict of Milan and its Impact on the Relations between State and Church. Some Historical, Juridical and Ecclesiological Considerations), “Mitropolia Olteniei” (The Metropolitan Bishopric of Oltenia) 64 (2012) nr. 5–8, p. 28–43.

Dură N. V., Legea no. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al Cultelor religioase din România (Law no. 489/2006 on Religious Freedom and the General Regime of the Religious Cults of Romania), in: Biserica Ortodoxă şi Drepturile omului: Paradigme, fundamente, implicaţii (The Orthodox Church and Human Rights. Paradigms, Fundaments, Implications), Bucharest 2010, p. 290–311.

Dură N. V., Les droits fondamentaux de l’homme et leur protection juridique, “Analele Universităţii Dunărea de Jos Galaţi” (Danube University Annals, Galaţi), Fascicle 22, Drept şi Administraţie publică (Law and Public Administration) 2008 no. 2, p. 19–23.

Dură N. V., Love in the Christian Religion. Testimonies of the Theology of the Eastern Orthodox Church, “Dionysiana” 2 (2008) no. 1, p. 420–433.

Dură N. V., Man in the View of some Christian Theologians with Philosophical Background, “Annals of the Academy of Romanian Scientists, Series on Philosophy, Psychology, Theology and Journalism” 5 (2013) no. 1–2, p. 75–97.

Dură N. V., Principii şi norme generale ale Dreptului Uniunii Europene privind protecţia juridică a drepturilor omului (Principles and General Norms of the EU Law regarding the Juridical Defense of Human Rights), in: RO-RUS-NIPPONICA, vol. 1, Craiova 2010, p. 32–36.

Dură N. V., Proselytism and the Right to Change Religion: The Romanian Debate, in: Law and Religion in the 21st Century. Relations between States and Religious Communities, eds. S. Ferrari, R. Cristofori, London 2010, p. 279–290.

Dură N. V., Relaţiile Stat-Culte religioase în U.E. “Privilegii” şi “discriminări” în politica “religioasă” a unor State membre ale Uniunii Europene (The Relations State-Religious Cults in the EU. “Privileges” and “Discriminations” in the “Religious” Policy of Certain Member States of the European Union), “Analele Universităţii Ovidius. Seria: Drept şi Ştiinţe Administrative” (Ovidius University Annals. Law and Administrative Sciences Series) 2007 no. 1, p. 20–34.

Dură N. V., Religious Freedom in Romania, “Theologia Pontica” 5 (2012) no. 3–4, p. 9–24.

Dură N. V., Statele Uniunii Europene şi cultele religioase (The States of the European Union and Religious Cults), “Ortodoxia” (The Orthodoxy) 1 (2009) no. 2, p. 49–72.

Dură N. V., Teologie şi teologii. Teologia ortodoxă şi noile curente teologice (Theology and Theologies. The Orthodox Theology and the New Theological Trends), “Ortodoxia” (The Orthodoxy) 38 (1986) no. 4, p. 46–78.

Dură N. V., The European Juridical Thinking, concerning the Human Rights, Expressed along the Centuries, “Acta Universitatis Danubius. Juridica” 2010 no. 2, p. 153–192.

Dură N. V., The Fundamental Rights and Liberties of Man in the E.U. Law, “Dionysiana” 4 (2010) no. 1, p. 431–464.

Dură N. V., The Law no. 489/2006 on Religious Freedom and General Regime of Religious Cults in Romania, “Dionysiana” 2 (2008) no.1, p. 37–54.

Dură N. V., The Theology of Conscience and the Philosophy of Conscience, „Philosophical-Theological Reviewer” 2011 no. 1, p. 20–29.

Dură N. V., Mititelu C., Human Rights and their Universality. From the Rights of the “Individual” and of the “Citizen” to “Human” Rights, in: International Conference “Exploration, Education and Progress in the Third Millennium.” Proceedings, vol. 1, no. 4, Galaţi 2012, p. 103–127.

Dură N. V., Mititelu C., Principii şi norme ale Dreptului Uniunii Europene privind drepturile omului şi protecţia lor juridică / Principles and rules of EU law on human rights and their legal protection, Constanţa, 2014.

Dură N. V., Mititelu C., The Freedom of Religion and the Right to Religious Freedom, in: SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism, vol. 1, Albena (Bulgaria) 2014, p. 831–838.

Dură N. V., Mititelu C., The Human Fundamental Rights and Liberties in the Text of some Declarations of the Council of Europe, in: International Conference “Exploration, Education and Progress in the Third Millennium.” Proceedings, vol. 1, no. 5, Bucharest 2015, p. 7–22.

Dură N. V., Mititelu C., The right to Freedom of Religion in the Jurisprudence of the European Court, Journal of Danubius Studies and Reseaech 4 (2014) no. 1, p. 141–152.

Dură N. V., Mititelu C., The Treaty of Nice, European Union Charter of Fundamental Rights, in: 8th Edition of International Conference The European Integration – Realities and Perspectives Proceedings, Galati 2013, p. 123–129.

Guţu G., Dicţionar latin-român (Latin-Romanian Dictionary), Bucharest 1983.

Lactantius, Divinae Institutiones et epitome divinarum institutionum, VI, 8, in: L. Caeli Firmiani Lactanti opera omnia, pars 1, ed. S. Brandt, Pragae–Vindobonae–Lipsiae 1890 (Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, 19).

Lactance (Lactantius), Institutiones Divines (Divinae Institutiones) III, 21: Choix de Monuments primitifs de l’Église Chrétienne: avec notices littéraires, Paris 1843 (Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer: http://remacle.org/bloodwolf/eglise/lactance/instit3.htm).

Lactance, Institutiones Divines, V, I, Paris 1973 (Sources Chrétiennes, 204).

Minucius Felix, Dialogul Octavius (The Dialogue Octavius), in: Apologeţi de limbă latină (Apologists of Latin Language), vol. 3, Bucharest 1981, p. 344–347.

Mititelu C., Europe and the Constitutionalization Process of EU Member States, “Ovidius University Annals, Economic Sciences Series” 13 (2013) no. 2, p. 122–127.

Mititelu C., The application of Epitimias in the See of Confession according to the “Canonical Custom” and the “Penitential Canons”, “Teologia Młodych” 2015 no. 4, p. 10–18.

Mititelu C., The European Convention on Human Rights, in: 10th Edition of International Conference The European Integration – Realities and Perspectives, Galati 2015, p. 243–252.

Mititelu C., The Human Rights and the Social Protection of Vulnerable Individuals, “Journal of Danubius Studies and Research” 2 (2012) no. 1, p. 70–77.

Mititelu C., The Right to Life. From the Prevention of Torture and Inhuman Punishment to the Abolition of the Death Penalty, “Ovidius University Annals, Economic Sciences Series” 13 (2013) no. 2, p. 128–133.

Morris R. C., Petrarch, the first humanist, http://www.nytimes.com/2004/05/29/style/29iht-conway_ed3_0.html (25.03.2017).

Papadopoulos S. G., Patrologie (Patrology), vol. 2/1, translated by A. Marinescu, Bucharest 2009.

Septuaginta. Geneza II, 17, coord. by C. Bădiliţă et. al., Iaşi 2004.

Stan L., Ontologia Juris, Sibiu 1943.

Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/picodella-mirandola (12.11.2016).

Stăniloae D., Teologia dogmatică ortodoxă (Orthodox Dogmatic Theology), 1st, 2nd ed., Bucharest 1996.

Opublikowane

2020-04-30

Numer

Dział

Artykuły