Święta Kinga

Grzegorz Ryś

Abstrakt


Artykuł omawia życie Świętej Kingi.

Słowa kluczowe


święta; Kinga; Jan Paweł II

Pełny tekst:

PDF


Copyright (c) 2016 Grzegorz Ryś