Arcybiskupi gnieźnieńscy XIII i XIV wieku

Jerzy Wyrozumski

Abstrakt


Artykuł omawia dokonania arcybiskupów gnieźnieńskich w latach 1199 - 1382.

Słowa kluczowe


arcybiskupstwo gnieżnieńskie; Henryk Kietlicz; Jan Suchywilk

Pełny tekst:

PDF


Copyright (c) 2015 Jerzy Wyrozumski