Pałac arcybiskupów lwowskich obrządku łacińskiego w Obroszynie koło Lwowa w latach 1885-1923. Edycja źródłowa inwentarzy

Grzegorz Chajko

Abstrakt


W niniejszym artykule zostały zaprezentowane w formie edycji źródłowej dwa inwentarze pałacu arcybiskupów lwowskich obrządku łacińskiego w Obroszynie. Poddano je analizie i opatrzono aparatem naukowym. W swojej treści zawierają one informacje na temat wyglądu i organizacji całego założenia pałacowo-parkowego, a także wyglądu zewnętrznego, układu pomieszczeń oraz wyposażenia samego budynku pałacowego. Dodatkowo zawarte są w nich obszerne wykazy egzotycznych roślin hodowanych w oranżerii. Warto też zaznaczyć, że publikowane dokumenty wypełniają istotną lukę w historii pałacu w Obroszynie. Nigdy też wcześniej inwentarze te nie były publikowane.

Słowa kluczowe


Archidiecezja lwowska; architektura pałacowa; pałac, Lwów; Obroszyn

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Catalogus [Schematismus, Elenchus] universi venerabilis cleri saecularis et regularis archidioecesis Leopoliensis rit. lat., Leopoli 1861—1916. Inwentarz lwowskiej bazyliki metropolitalnej obrządku łacińskiego kaplic rezydencji arcybiskupów we Lwowie i Obroszynie XIX/XX wieku oraz jego losy po II wojnie światowej w Polsce, opr. J. Wołczański, Lwów— Kraków 2013.

Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomerii z wielkiem księstwem krakowskiem, Lwów 1873—1908.

R. Aftanazy, Materiały do dziejów rezydencji, red. A. Baranowski, t. 7a, Dawne województwo ruskie: Ziemia Halicka i Lwowska, Warszawa 1990.

M. Dzieduszycki, Żywot Wacława Hieronima Sierakowskiego arcybiskupa lwowskiego, Kraków 1868.

Encyklopedia Katolicka, t. 2, Lublin 1985; t. 4, Lublin 1985; t. 7, Lublin 1997; t. 8, Lublin 2000; t. 11, Lublin 2006; t. 15, Lublin 2011; t. 18, Lublin 2013; t. 20, Lublin 2014.

Z. Góralski, Maria Teresa, Wrocław 1995. f Ks. Andrzej Mazurak, „Gazeta Lwowska" 1896 nr 7, s. 3. fLeopold Szabel, „Gazeta Lwowska" 1897 nr 225, s. 2.
Copyright (c) 2017 Grzegorz Chajko