Stanisław Swianiewicz i jego wspomnienie o Studnickim [nota redakcyjna]

Maciej Zakrzewski

Abstrakt


Jesienią 1984 r. Jerzy Giedoryc wydał niemieckojęzyczny numer „Kultury”. Zawierał on artykuły polskich autorów takich jak m.in.: Konstanty Jeleński, Adam Michnik, Zdzisław Najder, Jan Józef Lipski, Jerzy Stempowski, Czesław Miłosz, Gustaw Herling-Grudziński oraz Stanisław Swianiewicz. Zestaw znanych nazwisk silnie podkreślał chęć przedstawienia czytelnikowi niemieckojęzycznemu  najwybitniejszych autorów mniej lub bardziej związanych z Instytutem Literackim. Prezentowane teksty nie tylko traktowały o zagadnieniu relacji polsko-niemieckich, ale też były swoistą promocją tego czym jest „Kultura” w kręgu niemieckim. Jeden z tekstów autorstwa Swianiewicza był poświęcony postaci Władysława Studnickiego – najważniejszego przedstawiciela orientacji proniemieckiej w latach I wojny światowej i II Rzeczpospolitej. Tekst nigdy nie wyszedł w języku polskim. Dzięki życzliwości Instytutu  Literackiego w Masoin Laffite na łamach pisma Folia Historica Cracoviensa ukazuje się polski pierwowzór opublikowanego niemieckiego tłumaczenia. A jest to tekst wyjątkowy. Swianiewicz nie tylko znakomicie przedstawia najważniejsze elementy doktryny Studnickiego, nie tylko wnikliwie przedstawia społeczne tło jego poglądów, ale przytacza szereg osobistych wspomnień odnośnie tej postaci. Dzięki Swianiewiczowi nie tylko poznajemy koncepcje czołowego polskiego „germanofila”, ale przede wszystkim odczujemy ją poprzez wnikliwą i miejscami zaskakująca interpretację autora.

Słowa kluczowe


Władysław Studnicki; Stanisław Swieniewicz; Jerzy Giedroyc; Kultura, III Rzesza; polityka zagraniczna Polski; orientacja proniemiecka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Eberhardt P., Geneza niemieckiej koncepcji „Mitteleuropy”, „Przegląd Geograficzny”, 77 (2005), 463-483.

Giedroyc J., Autobiografia na cztery ręce, red. K. Pomian, Warszawa 1994

Gzella J., Zaborcy i sąsiedzi Polski w myśli społeczno-politycznej Władysława Studnickiego (do 1939 roku), Toruń 1998,

Lipski J. J. , Pisma polityczne. Wybór, Warszawa 2011

Łoś S., „Świat się w mych oczach dwukrotnie zawalił …”. Wspomnienia dyplomaty, red. M. Marszał, S. Wójtowicz, Kraków-Warszawa 2017,

Sadkiewicz J. , „Ci, którzy przekonać nie umieją”. Idea porozumienia polsko-niemieckiego w publicystyce Władysława Studnickiego i wileńskiego „Słowa: (do 1939), Kraków 2012

Stempin A., Generał-pułkownik Hans Hartwig von Beseler – generalny gubernator warszawski w latach 1915-1918, „Dzieje Najnowsze” 3 (2011)

Studnicki W., W sprawie obchodu grunwaldzkiego. Przeciw prądowi, Kraków 1910.

Studnicki W., Sprawa Polska, Poznań 1910.
Copyright (c) 2019 Maciej Zakrzewski