Tom 38, Nr 1 (2015)

Spis treści

Artykuły

Ambiwalencja i Tajemnica. Wokół antropologii filozoficznej Dostojewskiego PDF
Damian Michałowski 7-24
Kultura, moralność oraz duchowość w filozofii Anny Teresy Tymienieckiej PDF
Krzysztof Kunisz 25-40
Zło brakiem dobra człowieka. Egzystencjalna koncepcja Martina Bubera PDF
Karol Jasiński 41-57
Gieorgija Fłorowskiego krytyka rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego: próba oceny PDF
Teresa Obolevitch 59-80
Włodzimierza Wiernadskiego i Pawła Florenskiego rozważania o związkach człowieka z przyrodą PDF
Justyna Kroczak 81-92
The relationship between will and reason in the moral philosophies of Kant and Aquinas PDF (English)
Anna M. Rowan 93-130
Ludwig Wittgenstein i Karl Rahner o nie-obecności Boga w świecie PDF
Szymon Szczęch 131-142

Recenzje i sprawozdania

W gąszczu kłamstw – czyli kiedy wolno kłamać?Jarosław Kucharski, Usprawiedliwione kłamstwo we współczesnej etyce stosowanej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, ss. 315 PDF
Amadeusz Pala 145-160
Człowiek i śmierć – w poszukiwaniu odpowiedzi na niebanalne pytania. Krzysztof Michalski, Eseje o Bogu i śmierci, Kurhaus Publishing, Warszawa 2014, ss. 188 PDF
Klaudia Miśkowicz 161-165
Podwójny renesans. Teresa Obolevitch, Filozofia rosyjskiego renesansu patrystycznego, Copernicus Center Press, Kraków 2014, ss. 351 PDF
Wojciech Surówka 167-181