Tom 33, Nr 2 (2012)

Spis treści

Artykuły

Наука и религия: два образа веры PDF (Russian)
Vyacheslav Moiseev 7–24
The Real Beauty as Spirit of Facts. The World by A. F. Losev PDF (English)
Janna Voskresenskaia 25–35
René Descartes’a koncepcja pewności moralnej a argumenty sceptyków PDF
Marek Sołtysiak 37–60
Filozoficzno-przyrodnicza koncepcja cudu u Gottfrieda Wilhelma Leibniza i Samuela Clarke’a PDF
Daniel Bubula 61–81
Wiara jako troska ostateczna. W nawiązaniu do myśli Paula Tillicha PDF
Maciej Bogdalczyk 83–108
Paula Ricoeura teoria wybaczania a problemy winy, kary i tożsamości osobowej PDF
Marek Kaplita 109–122
Tożsamość religijna Czesława Miłosza i jego gnostyckie inspiracje PDF
Krzysztof Kunisz 123–146

Tischneriana

Am „Leitseil des Wortes” zum Verständnis des Menschen. Denken mit Ferdinand Ebner und Józef Tischner PDF (Deutsch)
Krzysztof Skorulski 149–177
Dialogiczność wiary: Tomáš Halík, Joseph Ratzinger i Józef Tischner PDF
Maciej Manikowski 179–201

Przekłady i komentarze

Wiara, rozum i doświadczenie PDF
Włodzimierz Sołowjow 205–214
O relacji między wiarą a wiedzą w myśli Włodzimierza Sołowjowa. Uwagi tłumacza PDF
Teresa Obolevitch 215–221

Recenzje i sprawozdania

Metafizyka po Kancie? PDF
Iwona Alechnowicz-Skrzypek 225–230
Nie należy zaniedbywać (neuro)nauki o pięknie PDF
Mateusz L. Hohol 231–239
Putnam religijny? PDF
Krzysztof Kunisz 241–251
Geniusze zwyczajni czy nadzwyczajni? PDF
Mirosław Twardowski 253–262
Hermeneutyczne aspekty humanistyki PDF
Lucyna Skraba 263–270