Tom 18 (2020)

 

Spis treści

Od redakcji

Z nadzieją patrzymy w przyszłość PDF
Robert Tyrała 5–6

Artykuły i rozprawy

Wolność, nieskończoność, wzniosłość: przestrzeń duchowa w doświadczaniu muzyki religijnej w perspektywie fenomenologicznej PDF
Małgorzata A. Szyszkowska 9–26
Przestrzeń ducha w muzyce: koncepcja podmiotu Eero Tarastiego jako narzędzie interpretacji zjawiska  PDF
Eliza Krupińska 27–36
Inspiracje w kompozycji sakralnego dzieła muzycznego PDF
Sebastian Szymański 37–45
Muzyka wyrazem duchowości – kilka refleksji na temat korelacji słowa i muzyki w Bachowskim chorale bożonarodzeniowym Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich BWV 732 PDF
Filip Presseisen 47–64
Uniwersalno-teologalny wymiar muzyki i śpiewu w ujęciu Benedykta XVI PDF
Józef Warzeszak 65-116
Liturgiczna poetyka Triduum Paschalnego PDF
Timothy P. O’Malley 117–135
Oto są baranki młode – an extraordinary paschal journey PDF (English) PDF (English)
Fergus Michael Timothy Ryan 137–151

Florilegium chorale

Graduał Priusquam te formarem z Graduału Jana Olbrachta w świetle authenticum fontium gregorianorum PDF
Paweł Kasprzyk 155–166

Recenzje

Jubileuszowe edycje dzieł Bacha, Mozarta i Beethovena. Historia płyty kompaktowej z perspektywy kolekcjonera PDF
Wiesław Delimat 169–187

Komunikaty i sprawozdania

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego studentów Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie „Congaudeant” PDF
Maciej Leśniak 191–192