Inspiracje w kompozycji sakralnego dzieła muzycznego

Autor

  • Sebastian Szymański Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/pms.3708

Słowa kluczowe:

twórca, kompozytor, proces twórczy, inspiracje, sakralne dzieło muzyczne

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie znaczenia inspiracji w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym dla kompozycji sakralnego dzieła muzycznego. Wzięcie pod uwagę takich cech inspiracji, jak ewokacja, transcendencja oraz motywacja postawy kompozytora, sprzyja głębszemu rozumieniu procesu twórczego w powiązaniu z etapami jego indywidualnej, artystycznej drogi, co wyraźnie można dostrzec w analizie twórczego doświadczenia Wojciecha Kilara. Warto zauważyć, iż inspiracje pojawiające się spontanicznie domagają się realizacji w postaci konkretnego wytworu, a zatem i sakralnego dzieła muzycznego. Proces jego tworzenia jest specyficzny dla kompozytora, który cechuje się określoną dojrzałością na danym etapie życia.

Bibliografia

Kaufman S. B., Why Inspiration Matters, https://hbr.org/2011/11/why-inspiration-matters (25.05.2020).

Kopaliński W., Podręczny słownik wyrazów obcych, Warszawa 1996.

Nęcka E., Psychologia twórczości, Gdańsk 2005.

Podobińska K., Polony L., Cieszę się darem życia. Rozmowy z Wojciechem Kilarem, Kraków 2007.

Szmidt K. J., Dydaktyka twórczości. Koncepcje – problemy – rozwiązania, Kraków 2005.

Szymańska M., Szymański S., Twórcza postawa człowieka wobec realizacji jego życiowego powołania, Septuaginta pedagogiczno-katechetyczna, Kraków 2017.

Pobrania

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy