Góreckiego Beatus vir wobec nauczania Josepha kard. Ratzingera (Jezus z Nazaretu). Teologiczna interpretacja

Autor

  • Mateusz Ziemlewski Akademia Muzyczna w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/pms.2581

Słowa kluczowe:

dzieło muzyczne, Henryk Mikołaj Górecki, humanizm chrześcijański, Jan Paweł II, Joseph Ratzinger / Benedykt XVI, muzyka, psalm, teologiczna interpretacja, teologia muzyki, zbawienie

Abstrakt

Artykuł dotyczy interpretacji teologicznej dzieła muzycznego. Przedmiotem rozważań jest utwór Henryka Mikołaja Góreckiego pt. Beatus vir (1978) zadedykowany papieżowi Janowi Pawłowi II. Utwór opiera się na poezji wybranych psalmów i ma upamiętnić męczeńską śmierć krakowskiego biskupa – świętego Stanisława. Kompozytor za pomocą języka muzycznego przekazuje i intensyfikuje treści obecne w tekście. Zarówno słowa psalmów, jak i muzyka mogą być interpretowane w kontekście teologicznym. Chodzi o postać Błogosławionego Męża, rozumianą zarówno jako postać świętego Stanisława, jak i Papieża Polaka. Teologiczny sens utworu interpretowany jest poprzez odniesienie do teologii Josepha Ratzingera i ukazuje komplementarne współdziałanie języka muzyki i teologii.

Bibliografia

Dywańska D., I wszystko jest zawsze teraz. Archetyp – Symbol – Sacrum w „Beatus vir” H. M. Góreckiego, w: Inspiracje w muzyce XX wieku, Warszawa 1993.

Golianek R. D., Muzyka programowa XIX wieku. Idea i interpretacja, Poznań 1998.

Górecki H. M., Beatus vir. Psalm na baryton solo, chór mieszany i wielką orkiestrę op. 38, Kraków 1982.

Jan Paweł II, Remptor hominis, w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2007.

Katolicki komentarz biblijny, tłum. K. Bardski, red. R. Brown, J. Fitzmyer, R. Murphy, red. wyd. polskiego W. Chrostowski, Warszawa 2013.

Kiwała K., Problematyka sacrum w polskiej muzyce współczesnej na przykładzie wybranych utworów związanych z osobą Ojca Świętego Jana Pawła II, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2002.

Księga Psalmów. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, ekskursy, red. S. Łach, L. Stachowiak, Poznań 1990.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, wyd. 3, Poznań–Warszawa 1998.

Ratzinger J., Duch liturgii, tłum. E. Pieciul-Karmińska, Poznań 2007.

Ratzinger J., Opera Omnia, t. 6/1, Jezus z Nazaretu, tłum. W. Szymona, Lublin 2015.

Ratzinger, J. Opera Omnia, t. 6/2, Jezus z Nazaretu, tłum. W. Szymona, Lublin 2015.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-12

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy