Muzyka liturgiczna a nowoczesność

Autor

  • Henryk Jan Botor Akademia Muzyczna w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/pms.2252

Słowa kluczowe:

muzyka liturgiczna, współczesne techniki kompozytorskie, Jan Paweł II, kard. Joseph Ratzinger

Abstrakt

W każdej muzycznej epoce pojawiał się pewien rodzaj nowoczesności, który powodował rozwój muzycznego języka. Jednak nowoczesność pojmowana współcześnie rozpoczęła się mniej więcej na początku wieku XX w., szczególnie w malarstwie. Zapoczątkował ją kierunek malarski zwany dadaizmem. Artyści, którzy go tworzyli, nierzadko kierowali się nihilizmem. Dadaizm przerodził się w nowy kierunek, zwany surrealizmem. Jego przedstawicielami byli m.in. Salvador Dali, Giorgio de Chirico, Max Ernst, Marcel Duchamp. Kierunek ten cechował się też buntem artystów przeciwko tradycyjnemu pojęciu piękna i sztuki.
Podobny bunt w muzyce nastąpił dopiero na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w., w postaci tendencji awangardowych, co spowodowało rozpad tradycyjnego podejścia do tworzenia muzyki. Muzyka liturgiczna w tym czasie zachowała swój tradycyjny język muzyczny, a to zaowocowało większym rozdźwiękiem między Kościołem a kulturą. Kardynał Joseph Ratzinger w swojej książce Nowa pieśń dla Pana porusza i analizuje te zjawiska, przez co książka ta jest znakomitą pozycją pomocną w rozwiązywaniu tych problemów.
Znakomitym drogowskazem dla twórców nie tylko muzyki liturgicznej jest List do artystów św. Jana Pawła II, w którym autor porusza sens twórczości. List ten jest też pewnym pomostem między twórcą sztuki współczesnej a Kościołem.
Można również próbować stosować pewne współczesne techniki kompozytorskie w liturgii, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które dotyczą harmonii i skal muzycznych (np. skale Messiaenowskie). Jednakże należy czynić to z rozwagą, aby nie zakłócić przeżywania liturgii przez wiernych.

Bibliografia

Botor H. J., Inspiracja naturą w Koncercie na fortepian i orkiestrę Pieśni wód, opis pracy doktorskiej, Kraków 2011.

Jan Paweł II, List do artystów.

Kaczyński T., Messiaen, Kraków 1984.

Laurentin R., Szatan mit czy rzeczywistość, przeł. T. Szafrański, Warszawa 1997.

Ratzinger J., Nowa pieśń dla Pana, przeł. J. Zychowicz, Kraków 2005.

Pobrania

Opublikowane

2017-11-16

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy