Biblijne i systematyczne źródła teologii muzyki Josepha Ratzingera / Benedykta XVI

Autor

  • Tomasz Samulnik Uniwersytet Śląski (Katowice)

DOI:

https://doi.org/10.15633/pms.2580

Słowa kluczowe:

Joseph Ratzinger, Benedykt XVI, muzyka, liturgia, wiara, piękno

Abstrakt

W artykule opisano podstawowe idee w teologii muzyki kard. Josepha Ratzingera / papieża Benedykta XVI. Zaczyna się on od opisu kontekstu teologii Ratzingera, która jest wiarą wyrażoną w liturgii, a następnie biblijnych i patrystycznych źródeł jego myśli teologicznej. W następnych podrozdziałach badane są podstawy teologiczno-systemowe (chrystologiczne, pneumatyczne i eschatologiczne) myśli muzyczno-teologicznej Ratzingera.

 

Bibliografia

Augustyn z Hippony, Objaśnienia Psalmów, tłum. J. Sulowski, oprac. E. Stanula, Warszawa 1986 (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, t. 37–42).

Balthasar H. U. von, Rozwój idei muzycznej, w: Pisma wybrane, t. 2, tłum. M. Urban, D. Jankowska, Kraków 2007.

Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994.

Ratzinger J., Duch liturgii, tłum. E. Piecul, Poznań 2002.

Ratzinger J., Muzyka a liturgia, „Communio” 122 (1978), s. 39–53.

Ratzinger J., Nowa pieśń dla Pana, tłum. J. Zychowicz, Kraków 2005.

Ratzinger J., Opera omnia, t. 11: Teologia liturgii, tłum. W. Szymona, Lublin 2012.

Ratzinger J., Sakrament i misterium. Teologia liturgii, tłum. A. Głos, Kraków 2011.

Ratzinger J., Śpiewajcie Panu pieśń nową. Kazanie na dzień św. Cecylii, tłum. J. Merecki, w: Muzyka w służbie Bogu i człowiekowi. Materiały I Diecezjalnego Kongresu Muzyki Liturgicznej, Gliwice, 14–16 października 2005 oraz wykłady formacyjne dla muzyków kościelnych, red. F. Koenig, Gliwice 2006 (Studia i Materiały Diecezji Gliwickiej, t. 1).

Sobór Watykański II, konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium (1964), wyd. pol. Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002.

Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum concilium (1963), wyd. pol. Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002.

Szymik J., Theologia Benedicta, t. 2, Katowice 2014.

Pobrania

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy