Bolesław Wallek-Walewski i jego twórczość religijna na chór mieszany

Autor

  • Wojciech Kałamarz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/pms.1517

Słowa kluczowe:

Bolesław Wallek-Walewski, utwory na chór mieszany, muzyka w Krakowie, kompozytorzy polscy, muzyka religijna

Abstrakt

Wybitny muzyk przedwojennego Krakowa, Bolesław Wallek-Walewski, niezwykle prężny animator życia muzycznego, twórca Krakowskiego Towarzystwa Operowego (1915), zasłużony pedagog, dyrektor Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie, dyrygent i akompaniator, kompozytor, którego utwory były przed wojną często wykonywane – jest dziś postacią niemal zapomnianą. Największe sukcesy odnosił w pracy z chórami męskimi, dla nich tworzył repertuar, z którym występował. Twórca oper, oratorium, utworów symfonicznych, komponował także na chór mieszany. Obchodzona w tym roku 70. rocznica jego śmierci jest okazją, by przypomnieć ten dział jego twórczości, który może być przydatny w pracy z rodzajem chórów dziś przeważającym.

Biogram autora

Wojciech Kałamarz - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Kapłan ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego à Paulo. Absolwent Liceum Muzycznego w Rzeszowie (dyplom z wyróżnieniem). W 2003 roku otrzymał dyplom Akademii Muzycznej w Krakowie z wynikiem celującym. W 2009 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Jest autorem kilkudziesięciu kompozycji i kilkudziesięciu publikacji, laureatem kilku nagród na konkursach kompozytorskich ogólnopolskich i międzynarodowych. Jego utwory były wykonywane w kraju (m.in. MFMW Warszawska Jesień, Kraków – m.in. MDMKK, Poznań, Katowice, Rzeszów, Rumia) i za granicą (m.in. Rochester, Preveza, Norymberga, Lwów). Współpracował ze Studiem Eksperymentalnym Polskiego Radia w Warszawie. Jest także laureatem Nagrody im. ks. prof. Hieronima Feichta przyznawanej przez Związek Kompozytorów Polskich za pracę naukową w dziedzinie muzykologii (2010). Od 2005 roku należy do Archidiecezjalnej Komisji ds. Muzyki Kościelnej, Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych; od 2006 roku jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich (Sekcja Kompozytorów i Sekcja Muzykologów). Od 2010 sekretarz redakcji „Pro Musica Sacra”, od 2012 roku redaktor naczelny XLI wydania Śpiewnika kościelnego ks. Jana Siedleckiego. W 2014 roku podjął współpracę z Polskim Wydawnictwem Muzycznym. Wykłada przedmioty muzyczne w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej w Krakowie oraz w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy.

Bibliografia

Archiwum Księży Misjonarzy na Stradomiu, teczki personalne, Wallek Walewski Bolesław.

Biblioteka Jagiellońska, sygnatura: Rkp. Muz. 2012 D 217/4/171.

Biblioteka Jagiellońska, sygnatura: Rkp. Muz. 2012 D 53/16 (82).

Biblioteka Jagiellońska, sygnatura: Rkp. Muz. 2012 D 53/16 (84).

Feicht H., Bogurodzica, [w:] Opera Musicologica Hieronymi Feicht, t. 1, Studia nad muzyką polskiego średniowiecza, red. Z. Lissa, Kraków 1975, s. 195–232.

Janicka-Słysz M., Wallek-Walewski Bolesław, [w:] Kompozytorzy polscy 1918–2000, t. 2, Biogramy, red. M. Podhajski, Gdańsk–Warszawa 2005, s. 1055–1057.

Kostrzewa K., Muzyka chóralna Bolesława Wallek-Walewskiego, [w:] Krakowska szkoła kompozytorska 1888–1988, red. T. Malecka, Kraków 1992, s. 47–66.

Małe seminarium ks.ks. misyonarzy. Sprawozdanie roczne (1916–17), nr 4, Kraków 1917, s. 4.

Miklaszewska J., Wallek-Walewski Bolesław, [w:] Encyklopedia muzyczna PWM, t. 12 W–Ż, red. E. Dziębowska, Kraków 2012, s. 58–59.

Poźniak W., Bolesław Wallek-Walewski, „Ruch Muzyczny” 11 (1959) 51, s. 6–8.

Przybylski T., Z dziejów nauczania muzyki w Krakowie, Kraków 1994, s. 77, 80.

Siedlecki J., Śpiewnik kościelny. Wydanie jubileuszowe, red. ks. W. Świerczek, Kraków 1928, s. 308.

Świerczek L., Pobyt Bolesława Wallek Walewskiego w domach Księży Misjonarzy, „Meteor”, 36 (1960) 2, s. 96–98.

Świerczek L., Pobyt Bolesława-Wallek Walewskiego w domach Księży Misjonarzy, „Meteor”, 36 (1960) 3, s. 147–151.

Świerczek L., Bolesław Wallek Walewski (1885–1944). Zarys biograficzny i twórczość religijna, [w:] Nasza Przeszłość, t. 18, 1963, s. 187–232.

Świerczek L., Bolesław Wallek Walewski, Kraków 1975.

Świerczek L., Bolesław Wallek Walewski. W dziesiątą rocznicę śmierci, „Tygodnik Powszechny” (1954) 15 [sprostowanie: 1954 (17)].

Świerczek L., Bolesław Wallek-Walewski, „Poradnik Muzyczny” 3 (1949) 2, s. 1–5.

Świerczek L., Co zawdzięcza Kraków Bolesławowi Wallek Walewskiemu?, „Dziennik Polski” 9.04.1969, nr 83.

Umiński W., Małe Seminaria prowadzone przez księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w latach 1918–1939, „Fides – Biuletyn Bibliotek Kościelnych” (2001) 1–2, s. 126, 128, 130.

Pobrania

Opublikowane

2014-10-31

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy