Gorzkie żale jako forma oratoryjna na przykładzie kompozycji Kazimierza Garbusińskiego

Autor

  • Wojciech Kałamarz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/pms.1122

Słowa kluczowe:

Gorzkie żale, oratorium, Kazimierz Garbusinski, muzyka w Krakowie

Abstrakt

Forma oratorium nie jest zbyt licznie reprezentowana w środowisku polskich twórców muzycznych. Warto więc przypomnieć o istnieniu dzieła dzisiaj niewykonywanego, mającego swą premierę przed wojną. Tym bardziej, jeśli jest to utwór bazujący na niezwykle popularnym polskim nabożeństwie ludowym, a jego twórcą jest ceniony przed wojną kompozytor i działacz muzyczny stolicy Małopolski. Gorzkie żale Kazimierza Garbusińskiego zdobyły dobre recenzje przed wojną, zdaniem znawców jego muzyki są najlepszym utworem tego kompozytora i zasługują nie tylko na omówienie, ale także ponowne wykonanie współcześnie.

Biogram autora

Wojciech Kałamarz - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Wojciech Kałamarz – ur. w 1974 roku w Dębicy, święcenia kapłańskie otrzymał w 2000 roku w Krakowie. Ukończył studia teologiczne w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie (2000) oraz dyrygenturę chóralną i muzykę kościelną w Akademii Muzycznej w Krakowie (2003). Pracę doktorską pt. Wkład Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego á Paulo w kulturę muzyczną Polski obronił w 2009 roku w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Wykłada w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej w Krakowie oraz w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. Laureat kilku nagród kompozytorskich i muzykologicznej. Redaktor naczelny Śpiewnika kościelnego ks. Jana Siedleckiego.

Bibliografia

Buczkowski M., Gorzkie żale. Między rozumem a uczuciem, Kraków 2010

Duszyk K., Dziębowska E., Moniuszko Stanisław, [w:] Encyklopedia muzyczna PWM, t. 6 M, red. E. Dziębowska, Kraków 2000, s. 327.

Feicht H., Karol Szymanowski. Wspomnienia i impresje, „Muzyka Polska” 14 (1937) z. 4, s. 203.

Gorzkie żale przybywajcie, red. S. Urbański, J. Śmigiera, Warszawa 2008.

J[achimecki] Z., Z Sali koncertowej, „Głos Narodu” 39 (1932) nr 68, s. 5.

Kałamarz W., Bolesław Wallek-Walewski i jego twórczość na chór mieszany, „Pro Musica Sacra” nr 12 (2014), s. 120–122.

Kałamarz W., Karol Szymanowski w rękopisach Feichta, „Polski Rocznik Muzykologiczny” (2007–2008) nr 6, s. 44–45.

Kazimierz Garbusiński (W 30-lecie działalności artystycznej), „Dzwon Niedzielny” R. 15 (1939) nr 1, s. 6–7.

Krassowski J., Garbusiński Kazimierz, [w:] Kompozytorzy polscy 1918–2000, t. 2, Biogramy, red. M. Podhajski, Gdańsk–Warszawa 2005, s. 234–235.

Perkowska M., Garbusiński Kazimierz, [w:] Encyklopedia muzyczna PWM, t. 3 EFG, red. E. Dziębowska, Kraków 1987, s. 231

Perły muzyki kościelnej: chorał gregoriański i „Gorzkie żale”, red. R. Tyrała, W. Kałamarz, Kraków 2007 (Pro Musica Sacra, 4).

Piotrowski M. J., Z Sali koncertowej. Gorzkie żale – K. Garbusińskiego, „Czas” 84 (1932) nr 56, s. 3.

Przybylski T., Z dziejów nauczania muzyki w Krakowie. Od średniowiecza do czasów współczesnych, Kraków 1994.

Twórczość Kazimierza Garbusińskiego (W 30-lecie działalności artystycznej), „Dzwon Niedzielny” R. 15 (1939) nr 4, s. 4–5.

Rękopisy głosów do oratorium znajdujące się w Bibliotece Jagiellońskiej (brak sygnatury).

Wiechowicz S., Z estrady. Audycja Konserwatorium, „Kurier Poznański” 27 (1932) nr 135, s. 4.

Pobrania

Opublikowane

2015-09-01

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy