Ksiądz Idzi Ogierman Mański, salezjanin, muzyk, kompozytor – twórca muzyki religijnej

Autor

  • Zbigniew Malinowski Salezjańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w Lutomiersku

DOI:

https://doi.org/10.15633/pms.2251

Słowa kluczowe:

ks. I. O. Mański, muzyka religijna

Abstrakt

Tragiczna śmierć w Tatrach ks. Idziego Mańskiego, salezjanina, muzyka, kompozytora, nauczyciela i wychowawcy, po 50 latach znów pobudza naszą pamięć. Odżywa w nas jego pełnowymiarowa osobowość, talent muzyczny, szerokie horyzonty postrzegania tego świata przez niego – jako humanistę i kapłana. Na tym fundamencie jawi się on przede wszystkim jako kompozytor, twórca muzyki religijnej i nie tylko. Ten szczególny charyzmat artysty­‑kompozytora zadziwia i fascynuje nas, będących spadkobiercami jego talentu, a zarazem szlachectwa, pokory i przejrzystego człowieczeństwa.
Twórczość ks. Mańskiego pod wieloma względami stanowi ewenement w skali szerokiego spektrum ogólnodostępnej twórczości w dziedzinie muzyki religijnej w Polsce. Niemalże cała jego twórczość muzyczna pozostała w rękopisach, które pożyczał, przekazywał, rozdawał i których niestety wiele zaginęło.
Drapieżny, niszczący kulturę system komunistyczny nie tylko cenzurował, ale wręcz nie pozwalał na publikowanie twórczości pisarzy, poetów, muzyków. W takiej rzeczywistości przyszło żyć ks. Mańskiemu.
Twórczość muzyczna: organowa, chóralna – religijna i świecka, z udziałem fortepianu i innych instrumentów, należy do wysoce wysublimowanej twórczości o charakterystycznym warsztacie muzycznym, prezentującym bogatą harmonikę kontrapunktyczną z doskonałą melodyką osadzoną na konstrukcjach harmonicznych o podłożu matematycznej logiki, w której odnajdujemy urok, pasję i szeroki świat muzycznego piękna.

Bibliografia

Kisielewski S., Przyjaciel, który odszedł nagle, „Tygodnik Powszechny” 1966, nr 37/920.

Kochański J., Takim go pamiętamy, „Nostra” 1976, nr 6.

Kołodziejczak A., Wspomnienia o ks. Mańskim z lat wojennych, Łódź 1966 (maszynopis).

Lewandowski K., Wspomnienia o ks. I. O. Mańskim, Kielce 1973 (rękopis).

Rokita S., Biografia ks. I. O. Mańskiego, Lutomiersk 1967 (maszynopis).

Ślusarczyk J., Historia Zgromadzenia Salezjańskiego, t. 2 (maszynopis).

Wacholc M., Jan Adam Maklakiewicz, Warszawa 2012.

Węcowski J., Niezwykły poseł z niezwykłego świata, „Inspiracje” 1996, nr 6, s. 41–42.

Pobrania

Opublikowane

2017-11-16

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy