Instytucja Kościoła w przestrzeni muzycznej Feliksa Nowowiejskiego

Autor

  • Ilona Dulisz Uniwersytet Warmińsko­‑Mazurski w Olsztynie

DOI:

https://doi.org/10.15633/pms.2257

Słowa kluczowe:

Feliks Nowowiejski, Kościół, muzyka religijna, działalność koncertowa

Abstrakt

Życie i twórczość Feliksa Nowowiejskiego, czołowego kompozytora muzyki religijnej pierwszej połowy XX w. w Polsce, nierozerwalnie wiąże się z Kościołem katolickim. Religijna atmosfera domu rodzinnego, nauka w placówkach kościelnych, praca na stanowiskach organisty, szerokie kontakty w kręgach duchowieństwa, w tym z najwyższymi hierarchami kościelnymi, to istotne determinanty działalności artystycznej kompozytora. W latach II Rzeczypospolitej Nowowiejski nieustanne obecny był w życiu Kościoła i Narodu Polskiego, dla którego Bóg i Ojczyzna stanowiły jedność. Ogromny dorobek kompozytorski, wyrosły w dużej mierze z tradycji religijnych, przyniósł mu liczne nagrody i wyróżnienia.

Bibliografia

Ankudowicz­‑Bieńkowska M., Twórczość Feliksa Nowowiejskiego w kulturze muzycznej międzywojennego Wilna, w: Kompozytorzy w kulturze XX­‑wiecznej Warmii, red. K. D. Szatrawski, Barczewo 2009, s. 51–56.

Apostolskie błogosławieństwo, „Muzyka Kościelna” (1939) nr 3, s. 49.

Boehm J., Feliks Nowowiejski 1877–1946. Zarys biograficzny, Olsztyn 1977.

Boehm J., Feliks Nowowiejski. Artysta i wychowawca, Olsztyn 1977.

J. Boehm, Koncerty plebiscytowe Feliksa Nowowiejskiego w 1919 i 1920 roku, „Komunikaty Mazursko­‑Warmińskie” (1969) nr 2, s. 131–157.

Borowik I., Dyczewska A., Litak E., Razem i osobno. Religia a dobrostan w warunkach zróżnicowania etniczno­‑wyznaniowego na przykładzie Przemyśla, Kraków 2010.

Dulisz I., Feliks Nowowiejski o Szkole Muzyki Kościelnej w Ratyzbonie, „Studia Warmińskie” 51 (2014), s. 297–308.

Gawiejnowicz W., Nowe spojrzenie na genezę i chronologię utworów organowych Feliksa Nowowiejskiego, w: W kręgu romantyzmu. Organy i muzyka organowa, XV, red. D. Szlagowska, Gdańsk 2014, s. 93–113.

Gembalski J., Związki Feliksa Nowowiejskiego z Górnym Śląskiem, w: Tradycje śląskiej kultury muzycznej, Wrocław 1992, s. 189–210 (Zeszyty Naukowe – Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, 59).

Jachimecki Z., Muzyka w Krakowie, „Przegląd Polski” 174 (1909) październik–grudzień, s. 402.

Jasiński J., Między Prusami a Polską, Olsztyn 2003.

Kronika, „Młoda Muzyka” (1909) nr 18, s. 13.

Kronika muzyczna, „Muzyka Kościelna” (1931) nr 6, s. 76–77.

Kronika muzyczna, „Muzyka Kościelna” (1934) nr 3–4, s. 55.

Kronika muzyczna. Święto morza – recital organowy Feliksa Nowowiejskiego, „Muzyka Kościelna” (1932) nr 9–10, s. 140–141.

„Nowa Reforma” (1910) nr 308, s. 1.

Nowowiejscy F.M. i K., Dookoła kompozytora. Wspomnienia o Ojcu, Poznań 1968.

Nowowiejski F., Improwizacja, „Hosanna” (1927) nr 5, s. 70.

Nowowiejski F., Moje najgłębsze wzruszenie muzyczne, „Muzyka” (1936) nr 7/12, s. 91.

Nowowiejski F., Motet eucharystyczny, „Muzyka Kościelna” (1930) nr 6, s. 102.

Nowowiejski F., O znaczeniu Ratyzbony dla ruchu kościelno­‑muzycznego, „Muzyka Kościelna” (1933) nr 9–10, s. 126–130.

Nowowiejski F., O znaczeniu Ratyzbony dla ruchu kościelno­‑muzycznego, cz. 2, „Muzyka Kościelna” (1933) nr 11–12, s. 158–163.

Nowowiejski F., O znaczeniu Ratyzbony dla ruchu kościelno­‑muzycznego, cz. 3, „Muzyka Kościelna” (1934) nr 1–2, s. 15–19.

Nowowiejski F., O znaczeniu Ratyzbony dla ruchu kościelno­‑muzycznego. Dokończenie, „Muzyka Kościelna” (1934) nr 3–4, s. 39–43.

Nowowiejski F. M., Protektor muzyki. Wspomnienie o Zmarłym Prymasie Polski, „Acta Hlondiana”, t. 6, cz. 2, Ośrodek Postulatorski Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu, s. 114–117.

Obłąk J., Feliks Nowowiejski jako organista w Olsztynie, „Komunikaty Mazursko­‑Warmińskie” (1961) nr 2, s. 182–189.

Obłąk J., Szkoła muzyczna w Świętej Lipce, „Komunikaty Mazursko­‑Warmińskie” (1960) nr 3, s. 360.

Ojciec­‑Anioł. Wspomnienie o Feliksie Nowowiejskim, red. M. Durnowska, Poznań 2002.

Otap M., Szkoła Muzyczna w Świętej Lipce 1772–1909 (studium muzykologiczne), Lublin 1981, mps.

Poznań Śląskowi, „Śpiewak Śląski” (1921) nr 6, s. 47.

Szambelan Feliks Nowowiejski laureatem państwowej nagrody muzycznej, „Muzyka Kościelna” (1935) nr 3–4, s. 62–63.

Szorc A., Dzieje diecezji warmińskiej (1243–1991), Olsztyn 1991.

Trzeci Ogólnopolski Kongres Muzyki Kościelnej, „Muzyka Kościelna” (1934) nr 1–2, s. 14–15.

Wiadomości bieżące, „Muzyka Kościelna” (1929) nr 7/8, s. 116.

Wyrwa I., Problematyka wykonawcza utworów organowych Feliksa Nowowiejskiego w świetle poglądów estetycznych kompozytora, Lublin 2011.

Strony internetowe

www.cyryl.poznan.pl

http://papiez.wiara.pl/doc/379844.homilia­‑wygloszona­‑w­‑czasie­‑mszy­‑sw­‑w­‑olszty­nie/10

Pobrania

Opublikowane

2017-11-16

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy