Mojżesz i srebrne trąbki Izraelitów (Lb 10, 1-10)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/acr.5505

Słowa kluczowe:

instrumenty muzyczne w Biblii, Księga Liczb, Mojżesz, trąbka

Abstrakt

W niniejszym artykule fragment z Księgi Liczb - Lb 10, 1-10, w którym Mojżesz otrzymuje polecenie wykonania dwóch trąbek [חֲצֹצְרָה] ze srebra, został ukazany w perspektywie badawczej uwzględniającej przede wszystkim konteksty biblijny i historyczny, a także archeo-muzykologiczny. W przeciwieństwie do zmitologizowanych relacji pochodzących z różnych obszarów Śródziemnomorza na temat wynalazców/ pierwszych konstruktorów instrumentów muzycznych, fragment ten zawiera oryginalne ujęcie genezy aerofonu (Lb 10, 1-2). Ze względu na skromne możliwości melodyczne trąbki ḥǎṣōṣěrâ, podobnie jak ich egipskie pierwowzory šnb, nie były instrumentami muzycznymi sensu stricto. Zazwyczaj posługiwali się nimi kapłani wywodzący się od Aarona oraz lewici. W Lb 10, 2-10 znalazły się historycznie wiarygodne informacje technologiczne (Lb 10, 2) oraz rozwinięty profil użytkowy aerofonu (Lb 10, 2-10), który w dużym stopniu odzwierciedla przywoływany materiał porównawczy ze Starego Testamentu (działania wojenne, sakralne uroczystości w Jerozolimie).

 

Bibliografia

Ancient Jerusalem revealed. Archaeological Discoveries, 1998–2018, ed. H. Geva, Jerusalem 2019.

Ancient Jerusalem revealed. Expanded Edition 2000, ed. H. Geva, Jerusalem 2000.

Ashley T. R., The Book of Numbers, Grand Rapids (MI) 1993 (New International Commentary on the Old Testament)

Baines A., Brass Instruments. Their History and Development, London 1976, repr. New York 1993.

Balthasar von H. U., Pisma wybrane. Pisma z zakresu sztuki i religii, przeł. M. Urban, D. Jankowska, t. 2 Kraków 2007.

Bayer B., Music, w: Encyclopaedia Judaica, eds. F. Skolnik, M. Berenbaum, vol. 14, Farmington Hills (MI) 2006, s. 641–642.

Biblia jerozolimska, red. K. Sarzała, Poznań 2006.

Braun J., Biblische Musikinstrumente, w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Hrsg. L. Finscher, Bd. 1, Kassel–Stuttgart 1994, szp. 1512–1533.

Braun J., Music in Ancient Israel/Palestine. Archaeological, Written, and Comparative Sources, przeł. D. W. Stott, Grand Rapids (MI) 2002.

Braun J., Musical instruments, w: The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East, ed. E. M. Meyers, vol. 4, New York 1997, s. 75–76.

Brown F., Rolles Driver S., Briggs Ch. A., A Hebrew and English lexicon of the Old Testament, with an appendix, containing the Biblical Aramaic, Oxford 1906, repr. 1975.

Budd Ph. J., Numbers, Waco (TX) 1984 (Word Biblical Commentary).

Cardellini I., Numeri, 1–10, 10. Nuova versione, introduzione e commento, Milano 2013 (I Libri Biblici).

Champman S. B., Martial Memory, Peaceable Vision. Divine War in the Old Testament, w: Holy War in the Bible Christian Morality and an Old Testament Problem, eds. H. A. Thomas, ‎J. Evans, ‎P. Copan, Downers Grove (IL) 2013, s. 47–67.

Cohen J., Jubal in the Middle Ages, w: Yuval. Studies of the Jewish Music Research Centre, vol. 3, eds. I. Adler, B. Bayer, Jerusalem 1974, s. 83–99.

Cole R. D., Numbers: An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture, Nashville 2000 (New American Commentary).

Cross F. M., David, Orpheus, and Psalm 151:3–4, „Bulletin of the American Schools of Oriental Research” 321 (1978), s. 69–71.

Doubleday V., The Frame Drum in the Middle East: Women, Musical Instruments and Power, „Ethnomusicology” 43 (1999) no. 1, s. 101–134.

Doxey D. M., Thot, w: The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, ed. D. B. Redford, vol. 3, New York 2001, s. 398–400.

Dubovský P., The Building of the First Temple: A Study in Redactional, Text-Critical and Historical Perspective, Tübingen 2015.

Duhaime J., The War Texts. IQM and Related Manuscripts, London–New York 2004.

Dumbrill R. J., The Archaeomusicology of the Ancient Near East, Victoria (BC) 2005.

Edelman D. V., The Origins of the ‘Second’ Temple: Persian Imperial Policy and the Rebuilding of Jerusalem, London 2005.

Eliav Y. Z., God’s Mountain: The Temple Mount in Time, Place, and Memory, Baltimore 2005.

Encyklopedia biblijna, red. P. J. Achtemeier, Warszawa 1999.

Exodus. The Egyptian Evidence, eds. E. S. Frerichs, L. H. Lesko, W. G. Dever, Winona Lake (IN) 1997.

Finkelstein I., Mazar A., Schmidt B. B., The Quest for the Historical Israel. Debating Archaeology and the History of Early Israel, Atlanta (GA) 2007.

Fischer A., Hermes, w: The Oxford Encyclopedia of Ancient Greece and Rome, ed. M. Gagarin, vol. 3, New York 2010, s. 412.

Flawiusz J., Dawne dzieje Izraela, red. E. Dąbrowski, przeł. Z. Kubiak, J. Radożycki, Poznań 1979.

Freedmans D. N., But Did King David Invent Musical Instruments?, „Bible Review” 1 (1985) no. 2, s. 48–51.

Gabriel R. A., The Military History of Ancient Israel, Westport (CT) 2003.

Galpin F. W., The Music of the Sumerians and Their Immediate Successors the Babylonians and Assyrians, Cambridge 1937, repr. 2010.

Garfinkel Y., Ganor S., Hasel M. G., In the Footsteps of King David: Revelations from an Ancient Biblical City, London 2018.

Garfinkel Y., Mumcuoglu M., Solomon’s Temple and Palace: New Archaeological Discoveries, Jerusalem 2016.

Gates Ch., Ancient Cities: The Archaeology of Urban Life in the Ancient Near East and Egypt, Greece and Rome, London–New York 2003.

Goldhill S., The Temple of Jerusalem, Cambridge (MA) 2005.

Goodman J., Silver Flute from Ur, https://pennds.org/nelc133/exhibits/show/object_biographies/ur_flute (08.04.2023).

Graves R., Patai R., Mity hebrajskie. Księga Rodzaju, przeł. R. Gromadzka, Warszawa 1993.

Griffit J. G., Osiris, w: The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, ed. D. B. Redford, vol. 2, New York 2001, s. 615–619.

Halpern B., David’s Secret Demons. Messiah, Murderer, Traitor, King, Grand Rapids (MI) 2001.

Haran M., Temples and Temple-service in Ancient Israel: An Inquiry Into Biblical Cult Phenomena and the Historical Setting of the Priestly School, Winona Lake (IN) 1995.

Hard R., The Routledge Handbook of Greek Mythology, based on H. J. Rose’s Handbook of Greek Mythology, London–New York 2004.

Herzog Ch., Gichon M., Battles of the Bible. A Military History of Ancient Israel, London 2002.

Hickmann E., Horn (Musikinstrument), w: Lexikon der Ägyptologie, Hrsg. W. Helck, W. Westendorf, Bd. 3, Wiesbaden 1980, szp. 10–11.

Hickmann E., Trompete, w: Lexikon der Ägyptologie, Hrsg. W. Helck, W. Westendorf, Bd. 6, Wiesbaden 1986, szp. 769–771.

Hickmann H., Ägypten (Musikgeschichte in Bildern, Hrsg. H. Besseler, M. Schneider, Bd. 2/1, Leipzig 1961.

Hickmann H., La trompette dans l’Egypte ancienne, Cairo 1946.

Hoffmeier J. K., Ancient Israel in Sinai. The Evidence for the Authenticity of the Wilderness Tradition, New York 2005.

Hoffmeier J. K., Israel in Egypt. The Evidence for the Authenticity of the Exodus Tradition, New York 1996.

Israel’s Exodus in Transdisciplinary Perspective: Text, Archaeology, Culture and Geoscience, eds. Th. E. Levy, Th. Schneider, W. H. C. Propp, Cham 2015.

Jerusalem in Bible and Archaeology: The First Temple Period, eds. A. G. Vaughn, A. E. Killebrew, Leiden 2003.

Jost M., Hermes, w: The Oxford Companion to Classical Civilization, eds. S. Hornblower, A. Spawforth, New York 1998, repr. 2004, s. 336–337.

Jost M., Pan, w: The Oxford Companion to Classical Civilization, eds. S. Hornblower, A. Spawforth, New York 1998, repr. 2004, s. 513–515.

Kang S.-M., Divine War in the Old Testament and in the Ancient Near East, Berlin 1989.

Kirby P. R., The Trumpets of Tut-Ankh-Amen and Their Successors, „The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland” 77 (1947) no. 1, s. 33–45.

Kirsch J., King David: The Real Life of the Man Who Ruled Israel, New York 2000.

Kletter R., Saarelainen K., Judean Drummers, „Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins” 127 (2011), s. 11–28.

Kubies G., Jubal, pierwszy muzyk w dziejach świata?, „Muzyka” 58 (2013) nr 2, s. 3–17.

Kubies G., Miriam, muzykująca prorokini, „Analecta Cracoviensia” 49 (2017), s. 81–109.

Kubies G., Rogi šôp̄ār w opowiadaniu biblijnym o zajęciu Jerycha, „Polski Rocznik Muzykologiczny” 15 (2017), s. 169–199.

Kümmel H. M., Stauder W., Horn (Musikinstrument), w: Reallexikon der Assyriologie und vorderasiatischen Archäologie, Hrsg. D. O. Edzard, Bd. 4, Berlin–New York 1972–1975, szp. 469–471.

Leick G., A Dictionary of Ancient Near Eastern Mythology, London–New York 1991.

Levine B. A., Numbers 1–20: A New Translation With Introduction and Commentary, New York 1993 (Anchor Bible Series).

Lind M. C., Yahweh is a Warrior. The Theology of Warfare in Ancient Israel, Scottdale (PA) 1980.

Longman III T., Reid D. G., God is a Warrior, Grand Rapids (MI) 1995.

Lyre, https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_1929-1017-2 (08.04.2023).

Magness J., The Archaeology of the Holy Land: From the Destruction of Solomon’s Temple to the Muslim Conquest, New York 2012.

Manniche L., Music and musicians in ancient Egypt, London 1991.

McKenzie S. L., King David. A Biography, New York 2000.

McKinnon J. W., Jubal vel Pythagoras, quis sit inventor musicae?, „Musical Quarterly” 64 (1978) no. 1, s. 1–28.

McKinnon, J. W., Jubal, w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Hrsg. L. Finscher, Bd. 4, Kassel–Stuttgart 1996, szp. 1510–1511.

Meucci R., Roman military instruments and the lituus, „Galpin Society Journal” 42 (1989), s. 85–97.

Meyers C., Disks and Deities: Images on Iron Age Terracotta Plaques, w: Le-ma‘an Ziony: Essaysin Honor of Ziony Zevit, eds. F. E. Greenspahn, G. A. Rendsburg, Eugene (OR) 2017, s. 115–133.

Meyers C., Miriam, Music, and Miracles, w: Mariam, the Magdalen, and the Mother, ed. D. Good, Bloomington (IN) 2005, s. 27–48.

Millar W. R., Priesthood in Ancient Israel, Saint Louis (MO) 2001.

Montagu J., Instrumenty muzyczne Biblii, przeł. G. Kubies, Kraków 2006.

Montagu J., One of Tutankhamon’s Trumpets, „The Galpin Society Journal” 29 (1976), s. 115–117.

Morford M. P. O., Lenardon R. J., Classical Mythology, New York 2003.

Na’aman N., The Exodus Story. Between Historical Memory and Historiographical Composition, „Journal of Ancient Near Eastern Religion” 11 (2011), s. 39–69.

Nelson R. D., Raising Up a Faithful Priest. Community and Priesthood in Biblical Theology, Louisville (KY) 1993.

Niditch S., War in the Hebrew Bible: A Study in the Ethics of Violence, New York 1993.

Nriagu J. O., Cupellation: The oldest Quantitative Chemical Process, „Journal of Chemical Education” 62 (1985), s. 668–674.

Ondine Pache C., Gods, Greek (Lesser Greek Gods), w: The Oxford Encyclopedia of Ancient Greece and Rome, ed. M. Gagarin, vol. 3, New York 2010, s. 318.

Paz S., Drums, Women and Goddesses. Drumming and Gender in Iron Age II Israel, Fribourg–Göttingen 2007.

Pinch G., Handbook of Egyptian Mythology, Santa Barbara (CA) 2002.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Częstochowa 2008.

Pismo Święte. Stary i Nowy Testament w przekładzie z języków oryginalnych, Poznań 2013.

Priesthood and cult in ancient Israel, eds. G. A. Anderson, S. M. Olyan, Sheffield 1991.

Psałterz Biblii greckiej, przeł. A. Tronina, Lublin 1996.

Rea C., Hebrew Wars. A Military History of Ancient Israel from Abraham to Judges, Charleston (SC) 2015.

Reich R., Excavating the City of David: Where Jerusalem’s History Began, Jerusalem 2011.

Royal Cities of the Biblical World, ed. J. Goodnick Westenholz, Jerusalem 1996.

Sachs C., Historia instrumentów muzycznych, przeł. S. Olędzki, Kraków 1989.

Sarna N. M., Exploring Exodus. The Origins of Biblical Israel, New York 1996.

Schmitt R., Der ‘Heilige Krieg’ im Pentateuch und im deuteronomistischen Geschichtswerk. Studien zur Forschungs-, Rezeptions- und Religionsgeschichte von Krieg und Bann im Alten Testament, Münster 2011.

Seebass H., Numeri. Kapitel 1,1–10,10, Neukirchen–Vluyn 2012 (Biblischer Kommentar Altes Testament).

Seevers B., Warfare in the Old Testament. The Organization, Weapons, and Tactics of Ancient Near Eastern Armies, Grand Rapids (MI) 2013.

Seidel H., Horn und Trompete im alten Israel unter Berücksichtigung der ‘Kriegsrolle’ von Qumrans, „Wissenschaftliche Zeitschrift der Universitat Leipzig” 6 (1956–1957), s. 589–599.

Sendrey A., Music in Ancient Israel, New York 1969.

Słownik symboliki biblijnej. Obrazy, symbole, motywy, metafory, figury stylistyczne i gatunki literackie w Piśmie Świętym, red. L. Ryken, J. C. Wilhoit, T. Longman III, Warszawa 2003.

Smith J. A., Music in Ancient Judaism and Early Christianity, Farnham 2011.

Tadmor M., Realism and Convention in the Depiction of Ancient Drummers, w: Essays on Ancient Israel in Its Near Eastern Context. A Tribute to Nadav Na’aman, ed. Y. Amit, et al., Winona Lake (IN) 2006, s. 321–338.

The Architecture of Ancient Israel, eds. A. Kempinski, R. Reich, Jerusalem 1992.

The Fate of King David. The Past and Present of a Biblical Icon, eds. T. Linafelt, T. Beal, C. V. Camp, New York–London 2010.

The Oxford Encyclopedia of the Books of the Bible, ed. M. D. Coogan, vol. 1–2, New York 2011.

The Temple of Jerusalem: From Moses to the Messiah. In Honor of Professor Louis H. Feldman, ed. S. Fine, Leiden 2011.

Tyloch W., Rękopisy z Qumran nad Morzem Martwym, Warszawa 2001.

Wallace J., McGrattan A., The Trumpet, New Haven 2011.

Walzer M., The Idea of Holy War in Ancient Israel, „Journal of Religious Ethics” 20 (1992) no. 2, s. 215–228.

Wolpe D., David. The Divided Heart, New Haven–London 2014.

Wright J. L., David, King of Israel, and Caleb in Biblical Memory, New York 2014.

Ziolkowski J., The Roman Bucina: A Distinct Musical Instrument?, „Historic Brass Society Journal” 14 (2002), s. 31–58.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-05

Numer

Dział

Historia