Zawierzyć Maryi i Kościołowi. Sylwetka ks. Wojciecha Życińskiego SDB

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/acr.5408

Słowa kluczowe:

interdyscyplinarność, mariologia, teologia dogmatyczna, Wojciech Życiński

Abstrakt

Postać ks. Wojciecha Życińskiego SDB zasługuje na wspomnienie. Jego droga naukowa naznaczona jest szczególnym umiłowaniem Kościoła i Maryi – Matki Bożej, które zaowocowało naukowymi opracowaniami z zakresu mariologii i eklezjologii. Interdyscyplinarność tych prac wyznaczyła ważną perspektywę badawczą dla teologii. Z dużym poświęceniem realizował swoją teologiczną misję w nauczaniu i popularyzowaniu doktryny teologicznej. Oprócz pracy badawczo-dydaktycznej zaangażowany był w działalność organizacyjną na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz w wielu komisjach kościelnych. Ksiądz Wojciech Życiński pozostawił trwały ślad w teologii, a zwłaszcza w mariologii polskiej.

Bibliografia

Aktualności, 10.07.2019, https://upjp2.edu.pl/aktualnosci/ks-dr-hab-wojciech-zycinski-sdb-prof-upjpii-otrzymal-zloty-medal-zasluzony-dla-upjpii-przechodzacemu--na-emeryture-ksiedzu-profes-1339.html (12.01.2023).

Archiwum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dokumenty dotyczące osoby ks. Wojciecha Życińskiego, Lublin.

Archiwum Salezjańskie Inspektorii Krakowskiej pw. św. Jacka w Krakowie.

Jestem Józef, wasz brat, t. 1: Okruchy życia, komitet red. A. Glaser, L. Glaser, B. Kortus-Turski, A. Turski, M. Widacka-Rumas, Wiedeń 2012.

Ostatnie pożegnanie Księdza Profesora Wojciecha Życińskiego SDB, https://upjp2.edu.pl/aktualnosci/ostatnie-pozegnanie-ks-prof-wojciecha-zycinskiego-1451.html (12.01.2023), załącznik do artykułu: ks_wojciech_zycinski_-_pozegnanie.docx.

von Hildebrand D., Jaws of Death: Gate of Heaven, Manchester 1991.

Życiński W., Jedność w wielości. Perspektywa mariologii ekumenicznej, Kraków 1993.

Życiński W., Johna H. Newmana teoria rozwoju doktryny mariologicznej, Lublin 2010 (Mariologia w Kontekście, 8).

Życiński W., Matka Boża chrześcijan, Kraków 1995 (Biblioteka Współczesnego Chrześcijanina, 21).

Życiński W., Matka Boża katolików, Kraków 1995 (Biblioteka Współczesnego Chrześcijanina, 19).

Życiński W., Słowa mądrości głosi sprawiedliwy…, Lublin 1995.

Życiński W., Śmierć i co po niej?, Kraków 1995 (Biblioteka Współczesnego Chrześcijanina, 18).

Pobrania

Opublikowane

2023-06-30

Numer

Dział

Historia

Podobne artykuły

1-10 z 74

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.