Rimozione del Superiore religioso stante munere: cause e procedimento

Autor

  • Przemysław Michowicz OFMConv Wyższe Seminarium Duchowne oo. Franciszkanów pw. św. Bonawentury w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/acan.1061

Słowa kluczowe:

usunięcie, urząd kościelny, przełożony zakonny, postępowanie administracyjne, usunięcie proboszczów

Abstrakt

Głównym zamierzeniem niniejszego elaboratu jest dogłębna analiza dyspozycji kodeksowej wyrażonej w kan. 624, §2 KPK 1983. Krytyczno-konstruktywny komentarz odnośnie do problematyki usunięcia przełożonego zakonnego z urzędu stante munere uwagę czytelnika będzie koncentrować zasadniczo na tematyce dotyczącej czasowego charakteru powierzania urzędów w Kościele, podkreślając jednocześnie możliwe przyczyny utraty nadanej funkcji we wspomnianym trybie oraz proponując aspekt zastosowania odpowiedniego do przedmiotu factispecies postępowania administracyjnego. W trosce o spójność rozważań autor stosuje zasadę analogii w ukazaniu tak ciężkości powodu(ów) utraty przez przełożonego zakonnego urzędu (odniesienia do instytucji wydalenia profesów z instytutu zakonnego), jak i samej procedury usunięcia, powołując się – tym razem – na typizowane przez kościelnego ustawodawcę postępowanie usunięcia proboszczów.

Bibliografia

Agúndez U. V., General vitalicio con posibilidad de renuncia, „Estudios Ecclesiásticos” 82 (2007), pp. 691–728.

Andrés D., Comento sub can. 624, [in:] Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, vol. II/2, a cura di A. Maroza, J. Miras, R. Rodriguez-Ocaña, Pamplona 1997, pp. 1559–1561.

Andrés D., Le forme di vita consacrata. Commentario teologico-giuridico al Codice di Diritto Canonico, Roma 2008, pp. 167–171.

Congregazione del Santissimo Redentore, Costituzioni, Roma 1986.

Daneels F., Alcune osservazioni sul processo penale canonico e la sua efficacia, „Folia Canonica” 7 (2004), pp. 197–207.

De Paolis V., La vita consecrata nella Chiesa, Venezia 2011, pp. 361–365.

García Martín J., Le norme generali del Codex Iuris Canonici, Roma 2006, pp. 631–643.

Gherri P., Corresponsabilità e Diritto: il Diritto amminnistrativo, [in:] Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza. Atti della Giornata Canonistica Interdisciplinare, a cura di P. Gherri, Città del Vaticano 2010, pp. 137–138.

Ordine dei Frati Minori Conventuali, Costituzioni, Roma 1984.

Ordine dei Frati Minori, Costituzioni, Roma 1990.

Pérez-Madrid F., Derecho administrativo sancionador en el ordenmento canónico. Propuesta para su construcción, Pamplona 1994.

Regordán Barbero F. J., El superior religioso y el abuso de potestad como prevaricación (can. 1389). Una reflexión desde el derecho administrativo canónico, „Commentarium pro Religiosis” 95 (2014), pp. 7–29.

Supremum Tribunal Signature Apostolicae, coram Augustoni, decretum diei 8 novembris 1997, Prot. N° 27013/96 CA, [in:] Ministerium iustitiae: Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura, a cura di W. L. Daniel, Montréal 2011, p. 287–298.

Towarzystwo Jezusowe, Konstytucje i Normy uzupełniające, Kraków 2001.

Zakon Cystersów, Konstytucje Kongregacji Polskiej, Kraków 1998.

Opublikowane

2015-07-01

Numer

Dział

Artykuły