Józef Tischner i Leszek Kołakowski wobec teologii wyzwolenia

Autor

  • Przemysław Zientkowski Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

DOI:

https://doi.org/10.15633/lie.4035

Słowa kluczowe:

teologia wyzwolenia, rewolucja, solidarność, społeczeństwo, Kościół a polityka

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony spotkaniu myśli ks. prof. Józefa Tischnera i prof. Leszka Kołakowskiego. Chodzi o spotkanie myśli chrześcijańskiej i lewicowej w kontekście teologii wyzwolenia, która wszelako nie jest rozumiana radykalnie, jako południowoamerykański ruch zbrojnej walki o wartości chrześcijańskie, ale jako oddziaływanie idei lewicowych na wartości przyjmowane przez ludzi Kościoła. Zarówno Kołakowski, jak i Tischner wielokrotnie podejmowali wątki związane z teologią wyzwolenia. W artykule określam stanowisko obydwu myślicieli wobec faktu zaangażowania chrześcijaństwa w politykę.

Biogram autora

  • Przemysław Zientkowski - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
    Przemysław Zientkowski – doktor nauk humanistycznych, absolwent filozofii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UMK; adiunkt badawczo-dydaktyczny na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pełnomocnik Burmistrza Miasta Chojnice ds. Rozwoju i Współpracy Naukowej. Zainteresowania badawcze: filozofia społeczna, filozofia polityki, teologia polityczna, prawa człowieka, antropologia filozoficzna, filozofia edukacji, filozofia dialogu.

Bibliografia

Człowiek według wartości, red. J. Jagiełło, W. Zuziak, Kraków 2006.

Hołda M., Antropologia minimalna i świadectwo. Józefa Tischnera filozofia wychowania, „Paedagogia Christiana” 41 (2018) 1, s. 117–130.

Między potępieniem a zbawieniem. Myślenie religijne Józefa Tischnera, red. J. Jagiełło, W. Zuziak, Kraków 2004.

Koehler J., Spies in the Vatican: The Soviet Union’s Cold War Against the Catholic Church, New York 2009.

Kołakowski L., Chrześcijaństwo, Kraków 2019.

Kołakowski L., Jezus ośmieszony. Esej apologetyczny i sceptyczny, Kraków 2014.

Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o niektórych aspektach „teologii wyzwolenia”, https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19840806_theology-liberation_pl.html (10.07.2021).

Kronika chrześcijaństwa, Warszawa 1998.

Legięć J., Człowiek w filozofii pracy Józefa Tischnera, Kraków 2012.

Rozmowa z Rocco Buttiglionem Jan Paweł II, Franciszek a teologia wyzwolenia, „Niedziela” 2013 nr 27, za: https://prasa.wiara.pl/doc/1625589.Jan-Pawel-II-Franciszek-a-teologia-wyzwolenia/1 (10.07.2021).

Skarga B., Człowiek to nie jest piękne zwierzę, Kraków 2007.

Tamayo J. J., La teología de la liberación. En el nuevo escenario político y religioso, Valencia 2009.

Tischner J., Etyka solidarności, Kraków 2005.

Tischner J., Rekolekcje paryskie, Kraków 2013.

Tomaszewski J., Powrót teologii wyzwolenia w jej katolickim charakterze, „Nurt SVD” 140 (2016) 2, s. 205–224.

Tomaszewski M., Błogosławieni ubodzy. Teologia w służbie wyzwolenia, https://magazynkontakt.pl/blogoslawieni-ubodzy-teologia-w-sluzbie-wyzwolenia/ (10.07.2021).

Pobrania

Opublikowane

2021-09-30