Justice according to Michael J. Sandel

Autor

  • Michael Borek Pontifical University of John Paul II in Krakow

DOI:

https://doi.org/10.15633/lie.4170

Słowa kluczowe:

sprawiedliwość, społeczeństwo, solidarność, komunitaryzm, Michael Sandel

Abstrakt

Zagadnienie sprawiedliwości jest nieustannie dyskutowane od czasów starożytnych, co może świadczyć o jego znaczeniu i złożoności. Ujawnia swoją różnorodność w kontekście różnic kulturowych, koncepcji filozoficznych, idei i szkół myślenia. Analizy zagadnienia sprawiedliwości podjął się również niezwykle popularny profesor Uniwersytetu Harvarda Michael Sandel. W swoich artykułach, książkach i wykładach wielokrotnie podejmuje on problematykę sprawiedliwości, analizując jej rozwój, zastosowanie i wynikające z tego konsekwencje. Nie stroni przy tym od jednoznacznych ocen i wyrażania opinii. Taka postawa pozwala nam odkryć i przeanalizować jego własną koncepcję sprawiedliwości, widzianej w perspektywie cnoty pełniącej niezwykle ważną rolę w życiu publicznym. W jego refleksji nad zagadnieniem sprawiedliwości wyłaniają się założenia szerszej perspektywy filozoficznej, określanej mianem komunitaryzmu.

Biogram autora

Michael Borek - Pontifical University of John Paul II in Krakow

MSc. Michał Borek is a priest, a Franciscan friar and a PhD student at the Pontifical University of John Paul II in Cracow at the Faculty of Philosophy. His research interests include philosophy of nature, cosmology and social philosophy.

Bibliografia

An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, eds. J.H. Burns H.L.A. Hart, Oxford 1996 (The Collected Works of Jeremy Bentham).

Binmore K., Natural Justice, Oxford 2005.

Bentham J., Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Dover 1789.

Hanaki T., Justice and Dialogue in Japan’s Top Press: Philosopher Michael Sandel as Cultural Authority, “Communication, Culture & Critique” 7 (2014) 4, pp. 472–486.

Harrison R., Bentham, London 1983.

Mill J. S., Utilitarianism (1861), ed. G. Sher, Indianapolis–Cambridge 1979.

Obioha U.P., The Nature of Justice, “Journal of Social Sciences: Interdisciplinary Reflection of Contemporary Society” 29 (2011) 2, pp. 183–192.

Rawls J., A Theory of Justice, Massachusetts 1971.

Sandel M., Justice: What’s the Right Thing to Do?, New York 2010.

Sandel M., Justice: What’s the Right Thing to Do?, “RSA Journal” 155 (2009) No. 5540, p. 49.

Sandel M., Liberalism and the Limits of Justice, Massachusetts 1998.

Sandel M., Public Philosophy: Essays on Morality in Politics, Cambridge–Massachusetts 2005.

Sandel M., What Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets, London 2012.

Warburton N., Interview: Michael Sandel on Justice, “Prospect Magazine” January 21, 2011, https://www.prospectmagazine.co.uk/magazine/interview-michael-sandel-on-justice-bbc4-justice-citizens-guide (12.11.2021).

Opublikowane

2021-12-16

Numer

Dział

Artykuły