Tom 52 (2020)

Narracje o technoewolucji – nowe technologie i nowy człowiek?


Okładka