Modern Theological Debates of Hell in the USA

Autor

  • Sydney Sadowski The Pontifical University of John Paul II in Krakow

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.3984

Słowa kluczowe:

piekło, anihilacjonizm, uniwersalizm, tradycyjny punkt widzenia

Abstrakt

Wśród różnych wyznań chrześcijańskich istnieją rozmaite poglądy na temat piekła. W artykule przedstawiono różnorodne stanowiska teologiczne dotyczące piekła, nad którymi debatowano w ciągu ostatnich dziesięciu lat (2010–2020) w Stanach Zjednoczonych na płaszczyźnie teologicznej oraz w prasie popularnej. Badane są tutaj: anihilacjonizm, uniwersalizm i tradycyjny punkt widzenia. Dla każdej generalnej kategorii przedstawiono różne teorie filozoficzne, teologiczne i biblijne. W artykule starano się zaprezentować ogólny przegląd rozmaitych teologii, aby pokazać, że takie teologiczne dociekania powinny być niezwłocznie podjęte, bo mają bardzo ważne znaczenie dla współczesnych chrześcijan.

Biogram autora

  • Sydney Sadowski - The Pontifical University of John Paul II in Krakow
    Sydney Sadowski is a doctoral student at the Pontifical University of John Paul II in Kraków, Poland. She holds a BA (History/Philosophy) from Portland State University; MA (History) from the University of London – School of Slavonic and East European Studies; MBA from Willamette University; MA (Theology) from Mt. Angel Seminary; and STL (Theology) from the Pontifical University of John Paul II in Krakow.

Bibliografia

Altieri Ch.R, Pope Francis believes in hell—and he needs to stop talking to Eugenio Scalfari,

“The Catholic World Report”, 30.03.2018, https://www.catholicworldreport.com/2018/

/30/pope-francis-believes-in-hell-and-he-needs-to-stop-talking-to-eugenio-

scalfari/(4.10.2020).

Balthasar H.U. von, Dare We Hope That All Men Be Saved?: With a Short Discourse on Hell, 2nd, transl. by D. Kipp, L. Krauth, San Francisco 1988.

Bell R., Love Wins: A Book About Heaven, Hell, and the Fate of Every Person Who Ever Lived, New York 2011.

Buckareff A.A, Allen P., Escaping Hell but Not Heaven, “International Journal for Philosophy of Religion” 77 (2015) no. 3, p. 247–253.

Burton T.I., Pope Francis reportedly denies the existence of hell. Vatican panics, “Vox” 30.03.2018, https://www.vox.com/2018/3/30/17179952/pope-francis-hell-vatican-interview-scalfari-italian (4.10.2020).

De la Noval R., The Fork in the (Final) Road: Universalist and Annihilationist Eschatologies--And What Ultimately Divides Them, “Pro Ecclesia” 25 (2016) no. 3, p. 315–20.

Denzinger H., Schönmetzer A., Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, Freiburg i. Br. 1967.

Henry M., Does Hell Still Have a Future?, “Heythrop Journal” 56 (2015) no. 1, p. 120–135.

Dulles A. R. Cardinal, The Population of Hell, “First Things” 133 (May 2003), p. 36–41.

Ehrman B.D., What Jesus Really Said About Heaven and Hell, “Time” 8.05.2020, https://time.com/5822598/jesus-really-said-heaven-hell/ (13.09.2020).

Henry M., Does Hell Still Have a Future?, “Heythrop Journal” 56 (2015) no. 1, p. 120–135.

LeMarquand G., ‘The Hell You Say’: Salvation and the Final Judgment, “Anglican Theological Review” 95 (2013) no. 1, p. 99–113.

Lewis C.S., The Problem of Pain, London 1957.

McCullough R., The Darkling Lights of Lucifer: Annihilation, Tradition, and Hell, “Pro Ecclesia” 22 (2013) no. 1, p. 55–68.

McDermott G.R., Will All Be Saved?, “Themelios” 38 (2013) no. 2, p. 232–43.

Meacham J., What if there is no Hell?, “Time” 25.04.2011. http://content.time.com/time/covers/0,16641,20110425,00.html (15.10.2020).

Murphy C., Most Americans believe in heaven… and hell, “Pew Research Center”,

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/11/10/most-americans-believe-

in-heaven-and-hell/(3.10.2020).

Phan P., Roman Catholic Theology, in: The Oxford Handbook of Eschatology, ed. by J.L. Walls, Oxford 2007.

Pinnock C.H., Annihilationism, in: The Oxford Handbook of Eschatology, ed. J.L. Walls, Oxford 2007 (Oxford Handbooks, 3).

Sachs J.R., Current Eschatology: Universal Salvation and the Problem of Hell, “Theological Studies” 52 (1991) no. 2, p. 227–254.

Sanders J., Raising Hell about Razing Hell: Evangelical Debates on Universal Salvation, “Perspectives in Religious Studies” 40 (2013) no. 3, p. 267–281.

Scarlfari E., Il Papa: ‘È un onore essere chiamato rivoluzionario’, “La Repubblica” 28.03.2018, https://rep.repubblica.it/pwa/intervista/2018/03/28/news/il_papa_e_un_onore_essere_chiamato_rivoluzionario_-192473492/ (4.10.2020).

Schillebeeckx E., The Collected Works of Edward Schillebeeckx, Vol. 10: Church: The Human Story of God, London 2018.

Stratton T., Erasmus J., Divine Determinism and the Problem of Hell, “Perichoresis” 16 (2018) no. 2, p. 3–15.

Strauss M., The Campaign to Eliminate Hell, “National Geographic” 13.05.2016, https://www.nationalgeographic.com/news/2016/05/160513-theology-hell-history-christianity/ (7.09.2020).

Sweetnam M.S., Defining Dispensationalism: A Cultural Studies Perspective, “Journal of Religious History” 34 (June 2010) no. 2, p. 191–212.

Talbott T., Universalism, in: The Oxford Handbook of Eschatology (Oxford Handbooks), ed. by Jerry L. Walls, Oxford 2007.

Tidball D., Can Evangelicals Be Universalists?, “The Evangelical Quarterly” 84 (2012) no. 1, p. 19–32.

United States Conference of Catholic Bishops, Catechism of the Catholic Church, Vatican 1994.

The Press Office of the Holy See, “Vatican News”, 30.03.2018, https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2018-03/pope-francis-article-repubblica-press-release.html (4.10.2020).

The Oxford Handbook of Eschatology, ed. J.L. Walls, Oxford 2007 (Oxford Handbooks, 3).

Wessling J., How Does a Loving God Punish?: On the Unification of God’s Love and Punitive Wrath, “International Journal of Systematic Theology” 19 (2017) no. 4, p. 421–443.

Opublikowane

2021-08-31

Numer

Dział

Artykuły tematyczne

Podobne artykuły

1-10 z 17

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.