Progresywne stworzenie jako trzecia droga w sporze o ewolucję

Autor

  • Michał Chaberek Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.3912

Słowa kluczowe:

kreacjonizm, ewolucjonizm, stworzenie, Księga Rodzaju, nauka, wiara

Abstrakt

Od chwili pojawienia się nowożytnej teorii ewolucji Karola Darwina chrześcijanie zmagają się z odpowiedzią na pytanie o pochodzenie gatunków. Darwin zanegował bowiem klasyczne podejście chrześcijańskie, zgodnie z którym gatunki zostały stworzone osobno na przestrzeni czasu. Po Darwinie w kręgach chrześcijańskich ukształtowały się dwie przeciwstawne teorie. Pierwsza z nich to kreacjonizm młodej Ziemi, druga to teistyczny ewolucjonizm. Obie teorie mają swoje istotne wady. Dlatego należy zaproponować trzecią drogę, czyli progresywne stworzenie. W tym ujęciu najlepiej godzi się wymagania współczesnej nauki i tradycyjnej teologii w kwestii wyjaśniania początków świata, gatunków i człowieka.

Biogram autora

  • Michał Chaberek - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
    Michał Chaberek OP – doktor teologii fundamentalnej, specjalizuje się w teologii stworzenia, badaniu relacji nauki i wiary oraz zagadnień związanych z teorią ewolucji. Współpracuje z Discovery Institute w Seattle oraz Fundacją En Arche. Opublikował między innymi: Kościół a ewolucja (Warszawa 2012), Stworzenie czy ewolucja? Dylemat katolika (Warszawa 2014) oraz Święty Tomasz z Akwinu a ewolucja (Warszawa 2019).

Bibliografia

Adams F.C., Laughlin G., A Dying Universe: the Long-Term Fate and Evolution of Astrophysical Objects, „Reviews of Modern Physics” 69 (1997) no. 2, s. 337–372, doi:10.1103/RevModPhys.69.337.

Axe D., Estimating the Prevalence of Protein Sequences Adopting Functional Enzyme Folds, „Journal of Molecular Biology” 341 (2004) no. 1, s. 1295–1315.

Axe D., Mały silniczek Darwina, który nie mógł, „Fronda” 2013 nr 67, s. 129–141.

Behe M., Darwin Devolves: The New Science About DNA That Challenges Evolution, HarperOne 2019.

Chaberek M., Classical Metaphysics and Theistic Evolution: Why Are They Incompatible?, „Studia Gilsoniana” 8 (2019) no. 1, s. 47–81.

Chaberek M., Czy św. Augustyn był teistycznym ewolucjonistą?, „Studia Philosophiae Christianae” 49 (2013), s. 5–23.

Chaberek M., Kościół a ewolucja, Warszawa 2012.

Chaberek M., Pochodzenie człowieka. O filozoficznych problemach hominizacji, w: Spór o początek i koniec życia ludzkiego, Lublin 2015, s. 221–255.

Chaberek M., Tomasz z Akwinu a teistyczny ewolucjonizm, „Zeszyty Naukowe KUL” 59 (2016) nr 1 (233), s. 59–82.

Chaberek M., Św. Tomasz z Akwinu a ewolucja, Kęty 2019.

Darwin Ch., The Origin of Species, wyd. 1, London 1859.

Darwin E., Zoonomia or the Laws of Organic Life, 3rd, Boston 1809.

Darwin K., O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, czyli o utrzymywaniu się doskonalszych ras w walce o byt, tekst pol. na podst. przekł. S. Dicksteina i J. Nusbauma, oprac. J. Popiołek, M. Yamazaki, Warszawa 2009.

Dembski W., The Design Revolution, Nottingham 2004.

Enchiridion Biblicum, Editio Quarta, Romae 1965.

Gauger A., Axe D., The Evolutionary Accessibility of New Enzyme Functions: A Case Study from the Biotin Pathway, „Bio-complexity” 1 (2011), s. 1–17.

Meyer S., Darwin’s Doubt, HarperOne 2013.

Nagel Th., Mind and Cosmos: Why the Materialist neo-Darwinian Conception of Nature is Almost Certainly False, Oxford, New York 2012.

Ross H., Creation and Time, Colorado Springs 1994.

Słownik hebrajski, http://lexiconcordance.com/hebrew/3117.html (2.12.2019).

Życiński J., Bóg i ewolucja, Lublin 2002.

Pobrania

Opublikowane

2021-04-30

Podobne artykuły

1-10 z 58

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.