Faith – Reason: a Problematic Relationship? Theology as an Extension of Faith in Reason

Autor

  • Marcelo Javier Navarro Muñoz Liverpool Hope University

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.4065

Słowa kluczowe:

wiara, rozum, Fides et ratio, teologia fundamentalna

Abstrakt

Autor dokonuje przeglądu wzajemnych relacji między wiarą a rozumem w świetle encykliki Jana Pawła II Fides et ratio. Za Etienne Gilsonem omawia pokrótce uwarunkowania historyczne. Następnie przedstawia niektóre filozoficzne i teologiczne rozważania Cornelio Fabra na temat uprawiania teologii śladami Akwinaty. Z perspektywy tomizmu włoskiego filozofa, przywołując najpilniejsze zadania teologiczne na trzecie tysiąclecie wskazane w Fides et ratio, autor przedstawia ogólne wytyczne dotyczące cyrkularności wiary i rozumu w kontekście teologii fundamentalnej. W całym artykule odczytuje Fides et ratio szczególnie przez pryzmat nauczania Cornelio Fabra, aby dać świeży wkład do teologii fundamentalnej. Na koniec autor przypomina rozstrzygające zalecenie Jana Pawła II zawarte we wspomnianym liście, aby zharmonizować rozum i wiarę w ramach maryjnych.

Biogram autora

  • Marcelo Javier Navarro Muñoz - Liverpool Hope University
    Rev. Marcelo Javier Navarro Muñoz, IVE – is a professed member of the Institute of the Incarnate Word living in Fossanova Abbey (Italy); professor of Fundamental Theology at the Venerable Archbishop Fulton Sheen House of Formation in Maryland (US). Ph.D. at Maryvale Institute (Birmingham, UK) and Liverpool Hope University in 2020; doctoral thesis: The Epistemological Structure of the Act of Faith. The Contribution of the Intensive Thomism of ­Cornelio Fabro to Fundamental Theology.

Bibliografia

Aquinas T., Expositio et lectura super epistolas Pauli Apostoli, vol. 3, Bologna 2006.

Billeci S., La riflessione teologica sulla religione nei principali trattati di Teologia fondamentale, “Ho Theologos” 34 (May 2016) no. 2, pp. 249–270.

Bonino S-T. OP, Théologie philosophique et intelligence de la foi, pp. 1–10, conference at the Pontifical University Santa Croce in Rome on November 25, 2016 at https://www.academia.edu (6.11.2020).

Contat A., Le figure della differenza ontologica nel tomismo del Novecento (I), “Alpha Omega” 11 (2008) N. 1, pp. 77–129.

Fabro C., Dall’essere all’esistente. Hegel. Kierkegaard, Heidegger e Jaspers, Genoa–Milano 2004.

Fabro C., Dio. Introduzione al problema teologico, Segni (RM) 2007.

Fabro C., Introduzione a San Tommaso. La metafisica tomista e il pensiero moderno, Segni (RM) 2016.

Fabro C., L’avventura della teologia progressista, Segni (RM) 2014.

Fabro C., Le Ragioni del Tomismo. Dopo il Centenario dell’Enciclica “Aeterni Patris”, eds. A. Livi, C. Fabro, F. Ocáriz, C. Vansteenkiste, Milano 1979.

Fontana E.C., Attualità del Tomismo di Cornelio Fabro, Roma 2007.

Gilson E., Reason and Revelation in the Middle Ages, New York 1938.

Izquierdo C., The Circular Relationship between Philosophy and Theology: “Fides et Ratio 73”, “Scripta Theologica” 41 (2009) no. 2, p. 451–468.

John Paul II, Encyclical Letter Fides et Ratio. On the Relationship between Faith and Reason, Boston 1998.

Karuvelil G., To Whom Am I Speaking? Communication, Culture, and Fundamental Theology, “Theological Studies” 76 (2015) no. 4, p. 675–697.

Navarro M., Father Cornelio Fabro: a model for the renewal of Catholic Theology, “The Incarnate Word Journal” 4 (2017) no. 2, p. 125–149.

Nichols A., OP, Conversation of Faith and Reason. Modern Catholic Thought from Hermes to Benedict XVI, Chicago 2009.

O’Collins G., Rethinking Fundamental Theology: Toward a New Fundamental Theology, New York 2011.

O’Collins G., Fundamental theology: The continuing debate, “Pacifica” 27 (2014) no. 1, p. 97–110.

Ormerod N., Faith and Reason: Perspectives from MacIntyre and Lonergan, “The Heythrop Journal” 46 (2005) no. 1, p. 11–22.

Pozzo G., La Manualistica, in: Storia della Teologia. Da Vitus Pichler a Henri de Lubac, vol. 3, ed. R. Fisichella, Rome 1996, p. 309–336.

Rowland T., Catholic Theology, London–New York 2017.

Strumia A., La fede e il risanamento della ragione come ragione, “Divus Thomas” 108 (2005) no. 1, p. 155–178.

Tanzella-Nitti G., La dimensione apologetica della Teologia fondamentale: una riflessione sul ruolo dei preambula fidei, “Annales Theologici” 18 (2007), p. 11–60.

Tanzella-Nitti G., Proposte e modelli di Teologia Fondamentale nell XX secolo, “Annales Theologici” 24 (2010) no. 1, p.175–238.

Opublikowane

2021-10-31

Numer

Dział

Poszukiwania teologiczne

Podobne artykuły

1-10 z 182

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.