Franciszkańskie przesłanie „Laudato si’”

Autor

  • Stanisław Jaromi Franciszkańskie Towarzystwo Naukowe

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.1783

Słowa kluczowe:

encyklika Laudato si’, papież Franciszek, św. Franciszek z Asyżu, ekologia integralna, kryzys społeczno­‑ekologiczny

Abstrakt

Franciszkańskie przesłanie encykliki Laudato si’ ukazuje się czytelnikowi dokumentu już od pierwszego wersu, który jest bezpośrednim nawiązaniem do słynnego Hymnu stworzenia św. Franciszka z Asyżu. Niniejszy artykuł zarysowuje różne franciszkańskie inspiracje papieskiego dokumentu, również w jej analizach teologicznych bazujących na myśli franciszkańskiego teologa i filozofa św. Bonawentury. Próbuje też pokazać inne franciszkańskie elementy katechezy papieża Franciszka oraz przywołuje franciszkańskich braci tworzących przed wiekami myśl społeczno­‑ekonomiczną obecną na kartach encykliki. Tym samym udowadnia, że głoszona rewolucyjność nauczania papieskiego jest w dużej mierze mocno zakorzeniona w katolickiej tradycji franciszkańskiej.

Biogram autora

  • Stanisław Jaromi - Franciszkańskie Towarzystwo Naukowe
    Dr Stanisław Jaromi OFMConv, filozof i ekolog, wykładowca akademicki, interesuje się sprawami dialogu pomiędzy nauką i wiarą, kulturą i duchowością, chrześcijańską wizją świata i różnymi nurtami ekofilozofii, od lat zaangażowany w edukację ekologiczną i publicystykę prezentującą chrześcijański wymiar ekologii, wieloletni delegat franciszkanów ds. sprawiedliwości, pokoju i ochrony stworzenia, szef Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu – REFA, redaktor naczelny portalu swietostworzenia.pl, publicysta i bloger – od 6 lat prowadzi swój ekoblog. E­‑mail: s.jaromi@franciszkanie.pl.

Bibliografia

Integralna ochrona przyrody, red. M. Grzegorczyk, Kraków 2007.

Delio I., Ewolucja i Chrystus, tłum. M. Wojciechowski, Kraków 2010.

Doyle E., Francesco e il Cantico delle creature, Assisi 1982.

Francesco, Laudato si’. Sulla cura della casa comune, Citta del Vaticano 2015.

Iammarrone G., Duchowość franciszkańska, przeł. P. Anzulewicz, Kraków 1998.

Jaromi S., Ecologia humana – chrześcijańska odpowiedź na kryzys ekologiczny, Kraków 2004.

Jaromi S., Św. Franciszek jako patron ekologów, [w:] Ekologia a duchowość chrześcijańska, red. S. Niziński, Poznań 2009, s. 82–93 (Biblioteka Zeszytów Karmelitańskich, 9).

Jaromi S., Duchowość Asyżu jako miasta dialogu, „W Nurcie Franciszkańskim” 18 (2011), s. 39–50.

Jaromi S., Franciszkańskie braterstwo uniwersalne, „W Nurcie Franciszkańskim” 20 (2013), s. 35–48.

Duchowość świata według Sergiusza Riabinina, red. S. Jaromi, Kraków–Lublin 2007.

Manselli R., Św. Franciszek i jego towarzysze, przeł. S. Kafel, Kraków 2009.

Morandini S., Laudato si’. Un’enciclica per la Terra, Assisi 2015.

Rohr R., Siewca miłości. Własna droga Franciszka z Asyżu, przeł. A. Korolik, Kielce 2015.

Pobrania

Opublikowane

2016-09-20

Podobne artykuły

1-10 z 163

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.