Terminologia grzechu w tradycjach hebrajskiej Biblii

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.26305

Słowa kluczowe:

Stary Testament, zło, grzech, hamartologia

Abstrakt

Problematyka artykułu dotyczy terminologii hamartologicznej hebrajskiej Biblii. Zastosowano metodę filologiczną, semantyczną i teologiczną. Narracje historyczne Starego Testamentu poprzez swoją terminologię uwydatniają hamartologię najczęściej w ujęciu kulturowym i liturgicznym, w przestrzeni obyczajowej bądź ceremonialnej. Tradycje prorockie terminologicznie przedstawiają w swojej diagnostyce krytyczną i realistyczną ocenę stanu realizacji przymierza, w której grzechem jest porzucanie przymierza. Modlitwa Izraela widzi zło jako przewrotność i niegodziwość człowieka oraz człowieka poddanego różnego rodzaju opresji. Tradycje sapiencjalne dokonują refleksji antropologicznych, raczej stawiając pytania niż na nie odpowiadając. Namysł ten można określić mianem uniwersalizującej refleksji nad doświadczeniami życiowymi człowieka, nad jego słabościami i paradoksami. Stary Testament widzi naród Izraela jako lud przymierza, stąd grzech jest wykroczeniem przeciw Bogu przymierza. Grzech jest indywidualnym aktem ludzkim, ale rozumiany jest w przestrzeni zawartego przymierza (ujęcie teologiczne), lub umowy społecznej (ujęcie socjologiczne), czy obyczajowości (ujęcie kulturowe).

Biogram autora

Sylwester Jędrzejewski - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Sylwester Jędrzejewski SDB – ks. dr hab., adiunkt i kierownik Katedry Hermeneutyki i Judaistyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, wykładowca egzegezy Starego Testamentu w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie. Zajmuje się badaniami Starego Testamentu, zagadnieniami judaizmu okresu biblijnego, żydowską literaturą peritestamentalną i hermeneutyką tej literatury, zwłaszcza apokaliptycznej.

Bibliografia

Berry G. R., The Ethical Teaching of the Old Testament, “The Biblical World” 21 (1903) No. 2, s. 108–114.

Carroll M. D., Ethics in Old Testament Theologie: Theological Significance and Mod-ern Relevance, w: Hearing the Old Testament: Listening for God’s Addres, eds. C. G. Bartholomew, D. J. Beldman, Grand Rapids–Cambridge 2012, s. 239–251.

Childs B., Old Testament Theology in a Canonical Context, Philadelphia 1986.

Czekalski R., Biblijna inspiracja chrześcijańskiej moralności, „Studia Teologiczne: Białystok, Drohiczyn, Łomża” 29 (2011), s. 293–310.

Eckart O., The Study of Law and Ethics in the Hebrew Bible/Testament, w: Hebrew Bible/Old Testament. The History of Its Interpretation, III/2: The Twentieth Cen-tury, ed. by M. Saebö, Göttingen 2015, s. 595–621.

Gaß E., Asyl, Leviten und ein Altar: Eine literarhistorische Analyse von Josua 20–22, Tübingen 2021.

Mroczkowski I., Zło i grzech. Studium filozoficzno-teologiczne, Lublin 2000.

Römer T., The Origin and the Status of Evil According to the Hebrew Bible, w: Die Wurzel allen Übels, eds. F. Jourdan, R. Hirsch-Luipold, Tübingen 2014, s. 53–66 (Ratio Religionis Studien, 3).

Rosik M., Judaizm u początków ery chrześcijańskiej, Wrocław 2008.

The Anchor Bible Dictionary, vol. 1, ed. by D, Noel Freedman, New York 1992.

Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, t. 1–2, red. L. Koehler, W. Baumgartner, J. J. Stamm, red. naukowa wyd. pol. P. Dec, War-szawa 2008.

Zemek G. J., A Biblical Theology of the Doctrines of Sovereign Grace, Eugene 2005.

Pobrania

Opublikowane

2022-11-04

Jak cytować

[1]
S. Jędrzejewski, Terminologia grzechu w tradycjach hebrajskiej Biblii, „Polonia Sacra” 26 (2022) nr 3, s. 93–112. DOI:https://doi.org/10.15633/ps.26305.

Numer

Dział

Artykuły