Oryginalna synteza nauczania Soboru Watykańskiego II. 50. rocznica wydania „U podstaw odnowy” kard. Karola Wojtyły

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.28107

Słowa kluczowe:

Karol Wojtyła, Sobór Watykański II, Jan Paweł II

Abstrakt

Artykuł ukazuje, że monografia „U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II” Karola Wojtyła jest oryginalną syntezą doktryny soborowej, mającą na celu pogłębienie świadomości wiary i kształtowanie chrześcijańskiej postawy odpowiedzialności za prawdę objawioną i za wspólnotę Kościoła. W przedstawieniu tej problematyki odwołano się do recenzji książki, które ukazały się w Polsce i zagranicą. Zaznaczono także genezę jej powstania oraz przedstawiono historię wydań i tłumaczeń na języki obce. Taka perspektywa, bez wchodzenia w merytoryczną analizą treści książki, upoważnia jednak do stwierdzenia, że monografia Wojtyły jest pozycją niedocenioną we współczesnej dyskusji o Vaticanum II i dla zrozumienia pontyfikatu Jana Pawła II jako procesu recepcji soborowej. W związku z tym potrzebne są pogłębione studia na monografią oraz kolejne jej wydania z odpowiednim wprowadzeniem i indeksami ułatwiającymi lekturę.

Biogram autora

  • Andrzej Dobrzyński - El Centro Internacional Teresiano Sanjuanista

    Prezbiter archidiecezji krakowskiej, doktor habilitowany nauk teologicznych; dyrektor Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie i kierownik Katedry Jana Pawła II na Uniwersytecie Mistyki w Avili, Hiszpania

Bibliografia

Buttiglione R., Myśl Karola Wojtyły, przekł. J. Merecki, wyd. 2, Lublin 2010.

Cywiński B., Rzecz o wzbogaceniu wiary, „Znak” 25 (1973) nr 6, s. 779-787.

Fros H., Un livre trop peu remarqué, „Nouvelle Revue Théologique” 101 (1979) nr 2, s. 260-263.

Kubiś A., Recenzje, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 25 (1972) nry 4-5, s. 299-300.

Kubiś A., U podstaw odnowy. (Studium kardynała Karola Wojtyły o realizacji soboru), „Tygodnik Powszechny” 27 (1972) n. 45, s. 2.

L’arricchimento della fede. Elaborazione dei pensieri del Cardinale Karol Wojtyla sul rinnovamento conciliare, transl. A. Setola, Città del Vaticano 1981.

Lubac H. de, Entretien autour de Vatican II. Souvenir et Réflexions, Paris 2007.

Madrigal S., Tríptico conciliar. Relato – misterio – espíritu del Vaticano II, Santander 2012.

Marengo G., Kościół i człowiek, Lud Boży i komunia. Realizacja Vaticanum II w ujęciu Karola Wojtyły-Jana Pawła II, „Ethos” 25 (2012) nr 100, s. 73-89.

McPartlan P., The Legacy of Vatican II in the Pontificate of John Paul II, w: New Catholic Encyclopedia, Jubilee Volume (“The Wojtyla Years”), Washington 2001, s. 63-70.

Nagy S., Program ocalenia, „Tygodnik Powszechny” 30 (1976) nr 13, s. 3.

Pieronek T., „Uczyć się” Soboru. Diecezjalny Synod Krakowski modelem synodu soborowego, „Ethos” 25 (2012) nr 100, s. 166-185.

Polkowski A., Studium o realizacji Vaticanum II, „Życie i Myśl” 23 (1973) nr 6, s. 130-132.

Pottier B., Vatican II et Jean-Paul II, “Nouvelle Revue Théologique” 107 (1985) nr 3, s. 361-375.

Pottmeyer H. J., Die Kirche – Volk Gottes, Communio, Sakrament. Konkurrenz oder Kongruenz Ekklesiologischer Leitideen?, w: Servo Veritatis. Materiały Międzynarodowej Konferencji dla uczczenia 25-lecia pontyfikatu Jego Świętobliwości Jana Pawła II. Uniwersytet Jagielloński 9-11 października 2003 r., red. S. Koperek, S. Szczur, Kraków 2003, s. 273-286.

Pozo C., Juan Pablo II y el Concilio Vaticano II, “Scripta Theologica” 20 (1988), s. 405-437.

Wojtyła K., U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II, wyd. 3, Kraków 2003.

Wojtyła K., Kościół w tajemnicy odkupienia. Interpretacja Vaticanum II, red. A. Dobrzyński, Rzym 2012.

Pobrania

Opublikowane

2024-04-02

Numer

Dział

Artykuły

Podobne artykuły

1-10 z 180

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.