Hans Urs von Balthasar i jego rozważania muzyczno-teologiczne

Autor

  • Małgorzata Górna Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.15633/pms.1119

Słowa kluczowe:

Hans Urs von Balthasar, piękno, dobro, muzyka, religia, rytm, medlodia, forma

Abstrakt

Muzyka w myśli Hansa Ursa von Balthasara potrafi najbardziej dotrzeć do człowieka. Sztuka odzwierciedla naszą wielkość i słabość. Według teologa to, że Bóg tchnął sztukę w ludzkie dusze, jest najwyższym darem, jaki człowiek otrzymał od Boga. Rola artysty powinna być służebna. Muzyka z jednej strony poszukuje formy metafizycznego wymiaru, a z drugiej jest wyrazem tego, co niskie i wyobrażlane. W muzyce podobnie jak w religii człowiek zostaje dotknięty przez to, co niewidzialne. Piękno obecne w świecie i dziełach człowieka prowadzi do odkrycia boskiego źródła.

Biogram autora

Małgorzata Górna - Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Małgorzata Górna – w 2008 roku ukończyła podyplomowe studia teorii muzyki w Akademii Muzycznej w Krakowie. Słuchaczka doktoranckich studiów teorii muzyki w Krakowie. Uczęszczała na podyplomowe studia teologiczne przy Uniwersytecie Szczecińskim Wydział Teologii Katedry Teologii Moralnej i Duchowości. Od 1990 roku pracuje jako artystka chóru w Operze na Zamku w Szczecinie. Prowadzi zajęcia z muzykoterapii.

Bibliografia

Balthasar H. U., O moim dziele, przekł. M. Urban CSsR, Kraków 2004.

Balthasar H. U., Pisma wybrane, t. 2, przekł. M.Urban CSsR, Kraków 2007.

Balthasar H. U., Prawda jest symfoniczna. Aspekty chrześcijańskiego pluralizmu, Poznań 1998.

Balthasar H. U., Spiritus Creator. Skizzen zur Teologie, Bd. 3, Einsiedeln 1967.

Guerriero E., Hans Urs von Balthasar. Monografia, Kraków 2004.

Guzek D., Pojęcia muzyczne w narracji teologicznej Hansa Ursa von Balthasara, „Poznańskie Studia Teologiczne” t. 26 (2012), s. 177–188.

Heaney M. L., Music as Theology. What Music Says about the Word, Eugene (OR) 2012, (Princeton Theological Monograph Series 184).

Klauza G., Muzyka organowa w codziennej liturgii Kościoła, „Ethos” 19 (2006) nr 1–2.

Pyc M., Forma Jezusa Chrystusa i jej percepcja w estetyce teologicznej Hansa Ursa von Balthasara, „Poznańskie Studia Teologiczne” t. 9 (2000), s. 148–155.

Waloszek J., Teologia muzyki. Współczesna myśl teologiczna o muzyce, Opole 1997.

Waloszek J., W poszukiwaniu teologicznych kwalifikacji sztuki muzycznej, „Ethos” 19 (2006) nr 1–2 (73–74), s. 43–54

Wierzbicki A. M., Czy muzyka jest kluczem do teologii?, „Ethos” 19 (2006) nr 1–2 (73–74), s. 355–358.

Wojciechowska K., Mozart ekumeniczny, http://tezeusz.pl/cms/tz/index.php?id=2836 [dostęp: 28.07.2011].

Wojciechowska K., Trzej panowie B, nie licząc Mozarta, http://www.pinezka.pl/pryzmat-archiwum/1935-trzej-panowie-b-nie-liczac-mozarta [dostęp: 27.07.2009].

Pobrania

Opublikowane

2015-09-01

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy