Rękopis „Mszy D-dur” Franza Danziego ze zbiorów muzykaliów gidelskich

Autor

  • Dawid Kusz Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/pms.1843

Słowa kluczowe:

Franz Danzi, Msza D-dur, rękopis muzyczny

Abstrakt

Artykuł dotyczy rękopisu Mszy niemieckiego kompozytora Franza Danziego (1763–1826), wchodzącej w skład muzykaliów gidelskich przechowywanych w Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie.
We wstępie artykułu dokonano krótkiej charakterystyki zachowanych muzycznych rękopisów gidelskich. Następnie przedstawiono sylwetkę kompozytora, jego życiorys, działalność artystyczną jako instrumentalisty oraz kompozytora.
W dalszej części artykułu opisano zachowany rękopis Mszy niemieckiego kompozytora – stan manuskryptu, zachowane głosy orkiestrowe i chóralne, notatki sporządzone na rękopisie przez kopistę oraz kapelmistrzów.
Ostatni podrozdział jest krótką analizą wszystkich części cyklu mszalnego pod względem ich budowy formalnej.

Biogram autora

Dawid Kusz - Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej w Krakowie

Dominikanin. Urodzony w 1979 roku w Rzeszowie. Do zakonu dominikanów wstąpił w 1998 roku, a w 2005 przyjął święcenia kapłańskie. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalność – prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych oraz nauczanie przedmiotów muzyczno-teoretycznych. W roku 2014 z wyróżnieniem obronił doktorat na Akademii Muzycznej w Krakowie w dyscyplinie dyrygentura. W roku 2012 rozpoczął studia z kompozycji, najpierw w klasie prof. Zbigniewa Bujarskiego, a obecnie kontynuuje je w klasie prof. Józefa Rychlika. Jest wykładowcą przedmiotów teoretycznomuzycznych w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej w Krakowie.

Bibliografia

Chodkowski A., Franz Danzi, [w:] Encyklopedia muzyki PWN, red. J. Zabża, Warszawa 1995, s. 185

Chomiński J. M., Franz Danzi, [w:] Mała encyklopedia muzyki, red. S. Śledziński, Warszawa 1968, s. 210–211.

Danzi F., Missa, rękopis A. Pikulskiego, Gidle 1826.

Mrowiec K., Katalog muzykaliów gidelskich, Kraków 1986.

Orawski P., Lekcje muzyki. Klasycyzm, prolog i rozwój, Warszawa 2013.

http://www.trecani.it _danzi_(Dizionario Biografico)/ (15.04.2016).

http://www.krakow.dominikanie.pl/kontakt/archiwum-polskiej-prowincji-dominikanów (15.04.2016).

Pobrania

Opublikowane

2016-11-20

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy