Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych. Retrospektywa

Autor

  • Czesław Grajewski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.15633/pms.1850

Słowa kluczowe:

Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych, koncert, konferencja, kongres, muzyka liturgiczna

Abstrakt

Artykuł jest syntetycznym przeglądem i podsumowaniem działalności Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych od momentu jego powstania w 2001 roku do XVI Zjazdu we wrześniu 2015 włącznie.

Bibliografia

Garnczarski S., Sprawozdanie ze zjazdu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, [w:] Posługa organisty („Biuletyn SPMK” 3), Opole–Lublin 2008, s. 7–9.

Garnczarski S., Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych (stan z września 2008 roku), [w:] Muzyk kościelny („Biuletyn SPMK” 4), Opole–Lublin 2009, s. 7–10.

Garnczarski S., Sprawozdanie ze zjazdu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych (Pelplin – 9–11 IX 2009 r.), [w:] Musica instrumentalis, („Biuletyn SPMK” 5), Opole–Lublin 2010, s. 13–16.

Garnczarski S., Sprawozdanie ze zjazdu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych (Jasna Góra – 8–10 IX 2010 r.), [w:] Musica liturgica („Biuletyn SPMK” 6), Opole–Lublin 2011, s. 15–18.

Garnczarski S., Sprawozdanie ze zjazdu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych (Warszawa 14–16 IX 2011 r.), [w:] Miscellanea („Biuletyn SPMK” 7), Opole–Lublin 2012, s. 11–13.

Garnczarski S., Sprawozdanie ze zjazdu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych (Białystok – 11–13 IX 2012 r.), [w:] De cantu sacro („Biuletyn SPMK” 8), Opole–Lublin 2013, s. 9–14.

Garnczarski S., Sprawozdanie ze zjazdu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, „Musica Ecclesiastica” 9 (2014), s. 95–98.

Nowak D., Sprawozdanie z XV Zjazdu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych – Gniezno 23–25 września 2014 r., „Musica Ecclesiastica” 10 (2015), s. 157–160.

Pawlak I., Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych szansą dla rozwoju muzycznej kultury Kościoła, [w:] Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych w latach 2001–2005 („Biuletyn SPMK” 1), Opole–Lublin 2006, s. 19–23.

Poźniak G., Historia Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, [w:] Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych w latach 2001–2005 („Biuletyn SPMK” 1), Opole–Lublin 2006, s. 33–42.

Reginek A., Sprawozdanie ze zjazdu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, [w:] Kształcenie organistów („Biuletyn SPMK” 2), Opole–Lublin 2007, s. 7–9.

Pobrania

Opublikowane

2016-11-20

Numer

Dział

Uwagi, polemiki i komunikaty