Argumentacja Soboru Nicejskiego II za kultem ikon

Marek Gilski

Abstrakt


Artykuł prezentuje argumentację za kultem ikon przedstawioną w czasie obrad Soboru Nicejskiego II. Argumenty mają charakter teologiczny, filozoficzny, socjologiczny i logiczny. Spośród jedenastu przytoczonych argumentów najwięcej miejsca w aktach soborowych zajmuje opis cudów dokonanych za pośrednictwem ikon.


Słowa kluczowe


Ikona; argumentacja; Akta Soboru Nicejskiego II; siódmy sobór ekumeniczny

Pełny tekst:

PDF

Odwołania typu refback

  • Artykuł nie posiada zewnętrznych odwołań (refback).