Szkolenia społeczno-zawodowe organizowane przez Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej w diecezji sandomierskiej

Autor

  • Krzysztof Tryk

DOI:

https://doi.org/10.15633/sts.2905

Słowa kluczowe:

Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, diecezja sandomierska, szkolenia społeczno-zawodowe, organizacje katolickie

Abstrakt

Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej to jedna z najprężniejszych organizacji katolickich, która skupiała w swoich szeregach młode pokolenie okresu międzywojennego. Działała ona również na terenie diecezji sandomierskiej, gdzie w okresie swojej świetności skupiała prawie 15 tys. członków w ponad 500 oddziałach parafialnych. Młodzież angażująca się w działalność związku czynnie włączała się w życie religijne swoich wspólnot parafialnych, jak również prowadziła ożywioną działalność kulturalno-oświatową. Ponadto członkowie organizacji mogli brać udział w różnego rodzaju szkoleniach społeczno-zawodowych, które miały przygotować ich do właściwego wejścia w dorosłe życie. Zdobyte bowiem wiadomości i umiejętności mogli skutecznie wykorzystać w pracy zawodowej. Niniejszy artykuł prezentuje szkolenia społeczno-zawodowe, które organizowano dla młodzieży z terenu diecezji sandomierskiej. Podstawą źródłową do opracowania tego tematu było przede wszystkim czasopismo omawianej organizacji, tj. „Okólnik Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej Ziemi Sandomiersko-Radomskiej”, a także informacje zawarte w Archiwum Diecezji Sandomierskiej. Artykuł poszerza stan wiedzy o działalności młodzieży katolickiej okresu międzywojennego z terenu diecezji sandomierskiej.

Bibliografia

Źródła archiwalne

Archiwum Diecezji Sandomierskiej

Akta Akcji Katolickiej (1926–1929), b. sygn.

Akta Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej (1930–1932), b. sygn.

Akta Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej (1933–1934), b. sygn.

Źródła drukowane

Drzymalanka B., Kurs haftu, „Okólnik Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej Ziemi Sandomiersko-Radomskiej” 10 (1930), nr 8, s. 22.

G[rodzki] L., Przysposobienie rolnicze, „Okólnik Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej Ziemi Sandomiersko-Radomskiej” 9 (1929), nr 11, s. 9–11.

Grodzki L., Przysposobienie rolnicze. Zbiór roślin konkursowych, „Okólnik Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej Ziemi Sandomiersko-Radomskiej” 9 (1929), nr 9, s. 11–12.

Klamiński S., Konkurs rolniczy, „Okólnik Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej Ziemi Sandomiersko-Radomskiej” 9 (1929), nr 2, s. 9–12.

Klamiński S., Kursy i konkursy, „Okólnik Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej Ziemi Sandomiersko-Radomskiej” 9 (1929), nr 3, s. 5–6.

Korespondencja, „Okólnik Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej Ziemi Sandomiersko-Radomskiej” 7 (1927), nr 3–4, s. 17.

Korespondencja, „Okólnik Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej Ziemi Sandomiersko-Radomskiej” 10 (1930), nr 9, s. 26.

Koziński J., Sprawozdanie z działalności Związku Młodzieży Polskiej w Radomiu za rok 1928, w: Rocznik Diecezji Sandomierskiej na 1930 rok, oprac. S. Grelewski, Radom [1929], s. 128.

Kujdowiczówna J., Korespondencje, „Okólnik Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej Ziemi Sandomiersko-Radomskiej” 7 (1927), nr 5, s. 11–12.

Kurs kroju, „Okólnik Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej Ziemi Sandomiersko-Radomskiej” 7 (1927), nr 9, s. 16.

Kursy praktyczne, „Okólnik Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej Ziemi Sandomiersko-Radomskiej” 10 (1930), nr 9, s. 18–19

Kursy praktyczne, „Okólnik Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej Ziemi Sandomiersko-Radomskiej” 10 (1930), nr 9, s. 17–20.

Mordzińska J., Kurs kroju i szycia w Zwoleniu, „Okólnik Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej Ziemi Sandomiersko-Radomskiej” 8 (1928), nr 3, s. 18.

Nasze konkursy rolnicze, „Okólnik Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej Ziemi Sandomiersko-Radomskiej” 9 (1929), nr 5, s. 6–7.

Program pracy w Stowarzyszeniach Męskich na III kwartał 1926 roku, „Okólnik Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej Ziemi Sandomiersko-Radomskiej” 6 (1926), nr 6–7, s. 16.

Przysposobienie rolnicze, „Okólnik Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej Ziemi Sandomiersko-Radomskiej” 8 (1928), nr 3, s. 13.

Przysposobienie rolnicze, „Okólnik Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej Ziemi Sandomiersko-Radomskiej” 9 (1929), nr 6, s. 16–17.

Przysposobienie rolnicze, „Okólnik Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej Ziemi Sandomiersko-Radomskiej” 9 (1929), nr 12, s. 9–11.

Przysposobienie rolnicze, „Okólnik Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej Ziemi Sandomiersko-Radomskiej” 10 (1930), nr 1, s. 5.

Przysposobienie rolnicze, „Okólnik Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej Ziemi Sandomiersko-Radomskiej” 10 (1930), nr 2, s. 6.

Przysposobienie rolnicze, „Okólnik Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej Ziemi Sandomiersko-Radomskiej” 10 (1930), nr 9, s. 8.

Radwan [N], Sprawy organizacyjne w naszych Stowarzyszeniach, „Okólnik Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej Ziemi Sandomiersko-Radomskiej” 7 (1927), nr 9, s. 5–7.

Radwan [N], Sprawy rolnicze w naszych Stowarzyszeniach, „Okólnik Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej Ziemi Sandomiersko-Radomskiej” 7 (1927), nr 9, s. 5.

R[afalski] L., Piąty Zjazd Delegowanych Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej Żeńskiej 17 i 18 maja, „Kierownik Stowarzyszeń Młodzieży” 4 (1925), nr 7, s. 214.

Rościszewski L., Nasze konkursy w roku 1929-tym, „Okólnik Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej Ziemi Sandomiersko-Radomskiej” 9 (1929), nr 1, s. 7–9.

Sprawozdanie z działalności Związku Młodzieży Polskiej w Radomiu za rok 1927, Radom 1928.

Sprawozdanie Katolickiego Związku Młodzieży Polskiej w Sandomierzu za rok 1933, Sandomierz 1934.

Sprawy bieżące, „Kierownik Stowarzyszeń Młodzieży” 1 (1922), nr 11, s. 268–271.

Sprawy organizacyjne w naszych Stowarzyszeniach, „Okólnik Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej Ziemi Sandomiersko-Radomskiej” 7 (1927), nr 9, s. 10.

Szkoła Rzemiosł w Zawichoście, „Okólnik Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej Ziemi Sandomiersko-Radomskiej” 11 (1931), nr 5, s. 14

Wiadomości Związkowe, „Okólnik Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej Ziemi Sandomiersko-Radomskiej” 7 (1927), nr 1–2, s. 7

Wiadomości Związkowe, „Okólnik Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej Ziemi Sandomiersko-Radomskiej” 7 (1927), nr 10–11, s. 10–15.

Wiadomości Związkowe, „Okólnik Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej Ziemi Sandomiersko-Radomskiej” 11 (1931), nr 5, s. 13–14.

Włodarski W., Wakacje, „Okólnik Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej Ziemi Sandomiersko-Radomskiej” 7 (1927), nr 7–8, s. 17.

Wróblewska L., Jak praktycznie można pracować w Stowarzyszeniach Żeńskich, „Okólnik Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej Ziemi Sandomiersko-Radomskiej” 7 (1927), nr 9, s. 7–9.

Współpraca z Organizacjami Starszych, „Okólnik Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej Ziemi Sandomiersko-Radomskiej” 7 (1927), nr 3–4, s. 10.

Opracowania

Figarski L., Parafia Łagów Kozienicki, w: Rocznik Diecezji Sandomierskiej na 1930 rok, oprac. S. Grelewski, Radom [1929], s. 145–182.

Krawczyk H., Piątkowski S., Katolicki ruch młodzieżowy w diecezji sandomierskiej (1918–1939). Rozwój organizacyjny i najważniejsze formy działalności, „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego” 33 (1998), z. 2–4, s. 143–164.

Pośpieszyński W., Wędzikowski K., Parafia św. Jana w Radomiu, w: Rocznik Diecezji Sandomierskiej na 1930 rok, oprac. S. Grelewski, Radom [1929], s. 183–206.

Tryk K., Osiągnięcia Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w zakresie kultury i oświaty w diecezji sandomierskiej w latach 1919–1934, „Studia Sandomierskie” 13 (2006), z. 4, s. 21–34;

Tryk K., Powstanie i struktura organizacyjna Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej w diecezji sandomierskiej, „Studia Sandomierskie” 15 (2008), z. 4, s. 5–52.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-01

Numer

Dział

Historia

Podobne artykuły

1-10 z 15

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.