Muzyka w statutach synodów diecezji tarnowskiej

Stanisław Garnczarski

Abstrakt


Zwoływane przez biskupów tarnowskich synody diecezjalne wśród wielu poruszanych zagadnień pastoralnych wypowiadały się też w kwestiach śpiewu i muzyki w liturgii. W okresie przedsoborowym ukazywały muzykę liturgiczną jako ozdobę celebracji, a po Soborze Watykańskim II jako jej integralną część. Podkreślano w dokumentach synodalnych chwałę Bożą i uświęcenie wiernych jako istotne cele muzyki liturgicznej, jej powiązanie ze słowem, znaczenie chorału gregoriańskiego oraz polifonii palestrinowskiej, sakralny charakter wyłączjący wszystko, co świeckie. Dużą wagę przywiązywano do istnienia i posługi chórów i innych zespołów wokalnych, do wykształcenia zarówno duszpasterzy, jak i organistów. Wiele uwagi synody poświęciły kwestiom organistowskim (zatrudnienie na umowę, warunki płacowe i bytowe muzyków kościelnych).


Słowa kluczowe


synod; muzyka; liturgia; chorał gregoriański

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


[Czwarty] IV Synod Diecezji Tarnowskiej. Ad imaginem ecclesiae universalis (Lumen gentium 23), Tarnów 1982–1986.

Garnczarski S., Religijna kultura muzyczna miasta Tarnowa w latach 1786–1939, Lublin–Tarnów 2001.

Kantor R., IV Synod Diecezji Tarnowskiej, https://synodtarnow.pl/historia/iv-synod-diecezji-tarnowskiej/ (4.09.2018).

Lisowski F., Pismo do wiernych, „Currenda” 6 (1938), s. 97.

Pierwszy Synod Diecezji Tarnowskiej, 1928, Tarnów 1928.

Przemówienie Biskupa Ordynariusza na otwarcie synodu, „Currenda” 107 (1957) nr 6–7, s. 331.

Statut IV Synodu Diecezji Tarnowskiej, „Currenda” 131 (1981) nr 9–12, s. 223–224.

Trzeci Synod Diecezji Tarnowskiej, 1948, „Currenda” 107 (1957) nr 6–7, s. 331–408.
Copyright (c) 2019 Stanisław Garnczarski