Instytucja zaręczyn w ujęciu ks. Józefa Pelczara na podstawie prawa katolickiego

Robert Kantor

Abstrakt


Artykuł jest przykładem wzorcowego wyłożenia tematu przez ks. Pelczara w oparciu o aktualnie obowiązującą doktrynę prawną oraz odpowiednie kazusy ułatwiające zrozumienie tematu. Podstawowym źródłem pracy jest podręcznik ks. Józefa Sebastiana Pelczara pt. Prawo małżeńskie katolickie z uwzględnieniem prawa cywilnego obowiązującego w Ausryi, w Prusach i w Królestwie Polskim wydany w Krakowie w 1898 roku. Na treść przedłożenia składają się następujące kwestie związane z instytucją zaręczyn: wymogi do ważności zaręczyn, forma przyrzeczenia podczas zaręczyn, rodzaje zaręczyn, skutki zawartych zaręczyn, zerwanie zawartych zaręczyn, zadania proboszcza przy zawieraniu zaręczyn, rola sądu małżeńskiego w sprawach zaręczyn, odszkodowanie z powodu zerwania zaręczyn. Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikowi instytucji zaręczyn widzianej z perspektywy wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego, późniejszego rektora tejże uczelni (1882/1883), biskupa i od 2003 roku świętego – Józefa Sebastiana Pelczara.


Słowa kluczowe


Józef Pelczar; prawo małżeńskie; zaręczyny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus praefatione, fontium annotatione et indic analytico-alphabetico ab emo Petro Card. Gasparri auctus, Romae MCMXVIII.

Ludwicki M.. Biskup, rzecz o św. Józefie Sebastianie Pelczarze, Ząbki 2004.

Pelczar J. S., Wybór pism (Krótka kronika mojego życia, Listy), „Nasza Przeszłość” 29 (1968), s. 90–91.

Pelczar J., Prawo małżeńskie katolickie z uwzględnieniem prawa cywilnego obowiązującego w Ausryi, w Prusach i w Królestwie Polskim, Kraków 1898.

Sobór Trydencki, Sess. XXIV, Cap. 20, w: Dokumenty soborów powszechnych, red. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2005, s. 771.
Copyright (c) 2019 Robert Kantor