Aktualne możliwości kształcenia polskich studentów za granicą w kontekście 25. rocznicy powołania programu „Erasmus”

Autor

  • Józef Stala UPJPII w Krakowie Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/tts.325

Słowa kluczowe:

program „Erasmus”, międzynarodowe kształcenie, polscy studenci

Abstrakt

“Erasmus”, named after a Dutch humanist and theologian, Erasmus of Rotterdam, is the European Commission’s programme for Higher Education (students, teachers and institutions). It was introduced with the aim of increasing student mobility within the European Community, subsequently including the European Economic Area countries, Switzerland and the Candidate Countries. Erasmus has been one of the four sectoral programmes supported under the EU Lifelong Learning Programme until the end of 2013. The author of this article in relation to the 25th anniversary of the establishment of the “Erasmus” program describes the current educational opportunities of Polish students. Firstly, he presents the selected challenges and opportunities of cultural and educational uniting Europe. Then, the statistical outline of youth in Poland in the context of the European Union and the display of the educational offers within the framework of European programs is shown.

Biogram autora

Józef Stala - UPJPII w Krakowie Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie

Ks. Józef Stala, prof. nauk teologicznych (katechetyka), prof. nadzwyczajny UPJPII z tytułem naukowym. Prodziekan do spraw nauki, rozwoju i współpracy zagranicznej oraz kierownik katedry nauk pedagogiczno-katechetycznych na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Wykładowca katechetyki i kierownik pedagogizacji w tymże wydziale. Autor i redaktor wielu publikacji z zakresu katechetyki, pedagogiki i edukacji, a szczególnie katechezy rodzinnej, nauk o rodzinie, edukacji religijnej i wychowania. Współredaktor i współautor podręczników do nauczania religii.

Pobrania

Opublikowane

2013-12-31

Numer

Dział

Artykuły