Męskość wobec zagrożeń ponowoczesności

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/tst.41207

Słowa kluczowe:

antykoncepcja, gender, mężczyzna, męskość, ojciec, ponowoczesność

Abstrakt

Ukształtowana po drugiej połowie XX wieku, po epoce modernizmu i nowoczesności, ponowoczesność, oprócz pozytywnych stron stanowi zagrożenie dla miłości, promując konsumeryzm, hedonizm, globalizację, egotyzm oraz narcyzm. Analiza problematyki kryzysu męskości w ponowoczesności jest w tym przypadku bardzo potrzebna. Nierzadko przytacza się kanony męskości skoncentrowane na wybranym wycinku rzeczywistości społecznej. Są to na przykład wzory przedstawiania mężczyzn w prasie, reklamie, filmach czy serialach, sposoby definiowania męskości w społecznościach LGBT czy gender. Mężczyzna staje przed kluczowymi pytaniami: Kim jestem? Jakie jest moje zadanie? Dzisiejszy mężczyzna boryka się z różnymi problemami, takimi jak: brak więzi z ojcem w dzieciństwie, ideologia gender, mentalność antykoncepcyjna, pornografia, panseksualizmem itp. Jak się okazuje, nie tylko psychoterapia, lecz także aspekt religijny ma istotny wpływ na rozwój i umocnienie ducha mężczyzny.

Bibliografia

Barbaro B., O sztuce życia i miłości, w: Być mężczyzną. Co to dzisiaj znaczy?, red. B. Szwarc, Warszawa 2020.

Benedykt XVI, Kto broni Boga, ten broni człowieka. Przemówienie wygłoszone podczas spotkania z kardynałami, pracownikami Kurii Rzymskiej i Gubernatoriatu, dnia 21 grudnia 2012 r., w: Dyktatura gender, red. L. Sosnowski, Kraków 2014, s. 76–77.

Biddulph S., Męskość. Nowe spojrzenie, Poznań 2020.

Craig J., Jak stać się mężczyzną, Kraków 2020.

Dziewiecki M., Mężczyzna i miłość, https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2010/Przewodnik-Katolicki-11-2010/Wiara-i-Kosciol/Mezczyznai-milosc (24.10.2022).

Dziewiecki M., Ponowoczesność — Człowiek — Wychowanie, https://opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/ponowoczesnosc_wychowanie.html (20.11.2020).

Dyktatura gender, red. L. Sosnowski, Kraków 2014.

Eldredge J., Dzikie serce. Tęsknoty męskiej duszy, Poznań 2003.

Franciszek, List apostolski „Ojcowskim sercem” wraz z dekretem o odpustach, 8 grudnia 2020 r., Kraków 2021.

Franciszek, Piękno chrześcijańskiej rodziny. Przemówienie do członków Papieskiego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II, 27 października 2016 r., „L’Osservatore Romano” wydanie polskie (2016) nr 11, s. 33–35.

Franciszek, Św. Józef i jego misja opiekuna, „L’Osservatore Romano” wydanie polskie (2014) nr 3–4, s. 48–49.

Franciszek, W rodzinie uczymy się kochać i bronić życia. Audiencja dla uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Rodziny, 25 października 2013 r., „L’Osservatore Romano” wydanie polskie (2013) nr 12, s. 27–29.

Gender. Cywilizacja śmierci, KROS–PRO, Warszawa 2013.

Grudzień M., Mężczyzna na kozetce, w: Być mężczyzną. Co to dzisiaj znaczy?, red. B. Szwarc, Warszawa 2020.

Guzewicz M., Jezus wzorem i źródłem mocy dla mężczyzny, Kraków 2015.

Jan Paweł II, Dar i Tajemnica, Kraków 2005.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio.

Jeż A., List pasterski na I Niedzielę Adwentu 2020 roku.

Kornas-Biela D., Męskość, ojcostwo — kryzys i wyzwanie, „Cywilizacja” 2006 nr 17, s. 103–120.

Krupa R., Problem erotyzacji młodzieży, „Cywilizacja” 2006 nr 18, s. 129–143.

Kuby G., Dzieci jako eksperyment seksualny, w: Dyktatura gender, red. L. Sosnowski, Kraków 2014.

Matlak M., Kryzys męskości na przykładach wybranych postaci prezentowanych w polskich mediach, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Społeczne” 2011 nr 2, s. 61–75.

Mazur P., Mężczyzna — jakiej płci?, „Cywilizacja” 2006 nr 17, s. 40–48.

Murrow D., Mężczyźni nienawidzą chodzić do kościoła, Poznań 2007.

Nasiłowska A., Mężczyzna ponowoczesny, „Teksty Drugie” 2015 nr 2, s. 6–9.

Nykiel M., Pułapka gender. Karły kontra Orły. Wojna cywilizacji, Kraków 2014.

Oko D., To jest walka o dusze Narodu, w: Dyktatura gender, red. L. Sosnowski, Kraków 2014.

Paweł VI, Encyklika Humanae vitae.

Polak G., Jan Paweł II. Historie męskich przyjaźni, Warszawa 2011.

Półtawska W., By rodzina była Bogiem silna, Częstochowa 2005.

Półtawska W., Eros et Iuventus!, Częstochowa 2009.

Półtawska W., Genealogia divina, Częstochowa 2018.

Półtawska W., Przed nami miłość, Częstochowa 2001.

Półtawska W., Uczcie się kochać, Częstochowa 2015.

„Pytanie na Śniadanie”, Coraz więcej osób korzysta ze stron erotycznych, https://pytanienasniadanie.tvp.pl/51405630/coraz-wiecej-osob-korzysta-ze-stron-erotycznych (19.12.2020).

Roszkowski R., Historia i teraźniejszość 1945–1979. Podręcznik dla liceów i techników, Kraków 2022.

Samołyk T., Seks bez antykoncepcji i NPR nie taki straszny? O mitach na temat seksu rozmawiam z Magdą Kleczyńską, https://www.youtube.com/watch?v=ytsNn-Nv2VWM (02.12.2022).

Scruton R., Pożądanie. Filozofia moralna życia erotycznego, tłum. T. Kuniński, Kraków 2009.

Smołka E., Ochronić przed stereotypem, czyli kilka uwag o wychowaniu chłopców, „Cywilizacja” 2006 nr 17, s. 92–101.

Stępień B., Szymański A., Rozmowy męsko-męskie. Czyli jak odnaleźć w sobie prawdziwego mężczyznę, Gliwice 2017.

Szwarc B., Być mężczyzną. Co to dzisiaj znaczy?, Warszawa 2020.

Trojanowska P., Seksualizacja dzieci i młodzieży — przyczyny, przejawy, konsekwencje i propozycje przeciwdziałania, „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 13 (2014) nr 2, s. 55–78.

Trojszczak A., Co drugi mężczyzna uważa, że dzisiaj trudniej być ojcem niż kiedyś, „Biuletyn Fundacji im. Świętych Cyryla i Metodego” 2008 nr 5, s. 4.

Waszyńska K., Zielona-Jenek M., Zjawisko seksualizacji jako wyzwanie dla współczesnej edukacji, „Studia Edukacyjne” 2016 nr 39, s. 351–375, https://doi.org/10.14746/se.2016.38.20.

Weber S., Wrażliwy wojownik, Warszawa 2007.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-30

Numer

Dział

Artykuły

Podobne artykuły

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.