Badanie ukraińskich wspólnot ewngelikalnych poprzez misyjne narracje biograficzne

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19265/tes.08101

Słowa kluczowe:

ewangelikalne chrześcijaństwo, Ukraina, Polska, misjonarze, migranci, narracja biograficzne

Abstrakt

By focusing on missionary narratives, the article offers a short description of the Ukrainian evangelical communities that have developed in Poland since 2014. Arguing that the outbreak of the war in Donbass was a decisive moment that shaped the waves of migrations from Ukraine, the article tries to analyze the strategy of reconstructing the biographies of Ukrainian evangelicals in the Polish cultural context. Using the categories of migrants and missionaries as biographical types, the article contextualizes the meaning of evangelicalism through its Ukrainian and Polish variations, and at the same time refers to the processes that are occur ring in evangelical Christianity globally.

Bibliografia

Bałuczyński J., Nie bój się, tylko wierz, Szczecin 2019.

Bebbington D.W., Evangelicals in Modern Britain. A history from the 1730s to 1980s., London–New York 1989.

Chech K., Polish Evangelical Churches Contribution to Building a Civil Society, “Forum Pedagogiczne” 2015, t. 2, nr 1, p. 213–225.

Cherenkov М., Кадры Церкви: проблемы и задачи христианского образования на выходе из постсоветского транзита [in:] Традиция подготовки служителей в братстве евангельских христиан баптистов. История и перспективы, Сборник статей, Москва 2013, p. 254–261.

Cherenkov М., Миссиология после Майдана: шанс для украинских протестантов, “Христианская мысль” 2014, № 8, p. 127–141.

Cherenkov M., Theologizing on the Maidan: “Maidan theology” in the Experience and Reflections of the Younger Generation of Ukrainian Protestants, “Acta Missiologiae” 2017, vol. 5, p. 81–100.

Ewangelikalizm polski wobec wyzwań współczesności, S. Smolarz, S. Torbus, W. Kowalewski (red.), Wrocław 2013.

Ewangelikalny protestantyzm w Polsce u progu XXI stulecia, T.J. Zieliński (red.), Warszawa–Katowice 2004.

Frederiks M., World Christianity: Contours of an Approach [in:] World Christianity. Methodological Considerations, M. Frederiks, D. Nagy (eds.), Leiden–Boston 2021, p. 10–39.

Gooren H., Conversion Narratives [in:] Studying Global Pentecostalism. Theories and Methods, A. Anderson, M. Bergunder, C van der Laan (eds.), Berkely–Los Angeles–London 2010, p. 93–112.

Hutchinson M., Wolfee J., A Short History of Global Evangelicalism, Cambridge 2012.

Hydzik M., Księga mojego życia, Cieszyn 2015.

Jańczuk L., Wspólnoty pentekostalne w Polsce i ich klasyfikacja, “Łódzkie Studia Teologiczne” 2016, t. 25, nr 4, p. 29–42.

Löfstedt T., Megachurches in Russia and other Parts of the Former Soviet Union [in:] Handbook of Megachurches, S. Hunt (ed.), Leiden–Boston 2020, p. 284–301.

Maleshko А., Teteryatnikov K., Cherenkov M., Миссия в Евразии: опыт и новые инициативы евангельских церквей, т. 1: Обзор, Исследовательская инициатива, Киев 2017.

Mironczuk J., Ruch ewangeliczny na Białostocczyźnie w XX wieku, Warszawa 2015.

Modnicka N., Małe światy polskiego ewangelikalizmu. Studium z antropologii interpretatywnej, Łódź 2013.

Modnicka N., Specyfika polskiego ewangelikalizmu [in:] Ewangelikalizm polski wobec wyzwań współczesności, S. Smolarz, S. Torbus, W. Kowalewski (red.), Wrocław 2013, p. 39–49.

Muranty K., Lotnik ewangelista, Warszawa 2000.

Pasek Z., Wspólnoty ewangelikalne we współczesnej Polsce [in:] Ewangelikalny protestantyzm w Polsce u progu XXI stulecia, T.J. Zieliński (red.), Warszawa–Katowice 2004, p. 13–49.

Pelkmans M., Introduction: Post-Soviet Space and the Unexpected Turns of Religious Life [in:] Conversion after Socialism: Disruptions, Modernisms and Technologies of Faith in the Former Soviet Union, M. Pelkmans (ed.), New York–Oxford 2009, p. 1–16.

Pędziwiatr K., Trzeszczyńska P., Wiktor-Mach D., Wieloreligijny Kraków a procesy migracyjne, Raport OWIM, Kraków 2020, https:// owim.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/user-files/reports/Wieloreligijny%20Kraków%20a%20procesy%20migra-cyjne%20FINAL- rev30.03.21.pdf [access: 16.08.2021].

Potapov С., Инкультурация украинских общин в церквях Христиан Баптистов в Польше, Варшава 2021 [unpublished dissertation]. Religious denominations in Poland 2015–2018, Warszawa 2019, https:// stat.gov.pl/en/topics/other-studies/religious-denominations/ religious-denominations-in-poland-2015-2018,1,2.html [access: 12.10.2021].

Religiyni, Релігійні організації в Україні, https://risu.ua/religiyni-organizaciji-v-ukrajini-stanom-na-1-sichnya-2019-r_n97463 [access: 16.08.2021].

Sliazin M., Gdański projekt integracji. Jak zyskać nową tożsamość w Boży sposób, Warszawa 2016.

Straub J., Arnold M., Acting as Missionaries: The Religious Self in Intercultural Practice: An Approach from Action Theory and Cultural Psychology [in:] Autobiography and the Psychological Study of Religious Lives, J.A. Belzen, A. Geels (eds.), Amsterdam–New York 2008, p. 309–368.

Wanner C., Communities of the Converted. Ukrainians and Global Evangelism, Ithaca–London 2007.

White J.E., Factors Behind the Ukrainian Evangelical Missionary Surge from 1989 to 1999, Eugene OR 2020, p. 31–32.

Włoch W., Modele organizacyjne wspólnot pentekostalnych w Polsce po 1989 roku [in:] „Kolana zginaj tylko przed Panem”. Wkład protestantyzmu w kulturę Zachodu, Z. Pasek (red.), Kraków 2017, p. 199–227.

Zieliński T. J., Protestantyzm ewangelikalny. Studium specyfiki religijnej, Katowice 2014.

Numer

Dział

Artykuły