Prowincja Polska Towarzystwa Jezusowego (1918–1926)

Stanisław Augustynek

Abstrakt


The aim of this article is to present the historical outline of the Polish Province of the Society of Jesus in the years 1918–1926. The article will present the following topics: the structure and houses of the provinces, the profiles of the provinces, the number of religious in particular years, and the pastoral work carried out in the province and beyond its territorial borders.

Słowa kluczowe


o. Henryk Haduch; o. Włodzmierz Ledóchowski; o. Stanisław Sopuch; Prowincja Galicyjka; Prowincja Polska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


B. St., Nasza drukarnia krakowska i Wydawnictwo, „Nasze Wiadomości” 1923–1925, t. 7, nr 32, s. 27–29.

Bieda I., Prace oo. misjonarzy w Stanach Zjedn. Od 26 sierpnia 1923 do 1 lipca 1924, „Nasze Wiadomości” 1923–1925, t. 7, nr 36, s. 237–240.

Bieda I., Wykaz parafij polskich, w których odbyły się misje, rekolekcje lub 40-godz. nabożeństwa pod kierownictwem oo. jezuitów od września 1921 do lipca 1922, „Nasze Wiadomości” 1921–1923, t. 6, nr 30, s. 214–216.

Bieżące wiadomości: Albertyn, „Nasze Wiadomości” 1923–1925, t. 7, nr 37, s. 280–281.

Bieżące wiadomości: Nasza misja w Rodezji, „Nasze Wiadomości” 1923–1925, t. 7, nr 37, s. 281.

Bieżące wiadomości: Przeniesienie siedziby prowincjalskiej, „Nasze Wiadomości” 1923–1925, t. 7, nr 36, s. 219–220.

Bieżące wiadomości: Seminarium śląskie w kolegjum krakowskiem, „Nasze Wiadomości” 1923–1925, t. 7, nr 33, s. 81–82.

Bieżące wiadomości. W Pińsku kolegium, „Nasze Wiadomości” 1923–1925, t. 7, nr 32, s. 43.

Bisztyga K., Prace misjonarzy dziedzickich od lipca 1924 do lipca 1925, „Nasze Wiadomości” 1926–1927, t. 8, nr 42, s. 47–48.

Bisztyga K., Sprawozdanie z misji ludowych od sierpnia 1918 do lipca 1920, „Nasze Wiadomości” 1921–1922, t. 6, nr 26, s. 16–24.

Bisztyga K., Wykaz prac apostolskich ojców za rok 1924, „Nasze Wiadomości” 1923–1925, t. 7, nr 38–39, s. 354–364.

Bisztyga K., Wykaz prac misyjnych domu dziedzickiego od lipca 1922 do września 1923, „Nasze Wiadomości” 1923–1925, t. 7, nr 34, s. 140–142.

Bisztyga K., Wykaz prac misyjnych domu dziedzickiego od lipca 1923 do lipca 1924, „Nasze Wiadomości” 1923–1925, t. 7, nr 38–39, s. 364–366.

Bisztyga K., Wykaz prac misyjnych od lipca 1921 do lipca 1922, „Nasze Wiadomości” 1921–1922, t. 6, nr 27, s. 89–91.

Catalogi Provinciae Poloniae Societatis Iesu annis 1918–1920, Tarnoviae 1918–1920.

Catalogi Provinciae Poloniae Societatis Iesu annis 1921–1925, Cracoviae 1921–1925.

Chronica. I.-Ephemerides Anno 1918, 26 octobris 1918, „Acta Romana Societatis Iesu” 1915–1918, t. 2, s. 641.

Konsekracja kościoła N.S.P. Jezusa i 50-lecie Apostolstwa Modlitwy od 29 maja do 30 czerwca, „Nasze Wiadomości” 1921–1922, t. 6, nr 26, s. 25–34.

Kucharski K., Kolegjum pińskie, „Nasze Wiadomości” 1923–1925, t. 7, nr 35, s. 153–161.

List o. J. Sobasia. Z dziejów i prac domu rekolekc. we Lwowie w ciągu lat ostatnich, Lwów 12 XI 1923, „Nasze Wiadomości” 1923–1925, t. 7, nr 33, s. 75–78.

[List prowincjała Prowincji Polskiej o. Stanisława Sopucha do wszystkich członków Prowincji z dnia 21 czerwca 1920 na 100-lecie Prowincji], „Nasze Wiadomości” 1916–1920, t. 5, nr 25, s. 4–10.

[List przełożonego generalnego Towarzystwa Jezusowego o. Włodzimierza Ledóchowskiego z dnia 11 czerwca 1920 roku na 100-lecie Prowincji], „Nasze Wiadomości” 1916–1920, t. 5, nr 25, s. 3–4.

Misja rumuńska i nowo otwarty w niej nowicjat, „Nasze Wiadomości” 1923–1925, t. 7, nr 37, s. 279–280.

Moskała R., Związek Młodzieży Rękodzielniczej i Dom im. ks. P. Skargi, „Nasze Wiadomości” 1923–1925, t. 7, nr 37, s. 241–252.

Nasze nowe domy, „Nasze Wiadomości” 1921–1922, t. 6, nr 30, s. 218–219.

Otwarcie księgarni, „Nasze Wiadomości” 1923–1925, t. 7, nr 36, s. 228–229.

Pachucki J., Z prac naszych ojców w Wilnie, „Nasze Wiadomości” 1923–1925, t. 7, nr 32, s. 35–37.

Prace ojców misji rumuńskiej, „Nasze Wiadomości” 1923–1925, t. 7, nr 38–39, s. 367–368.

Prace oo. misjonarzy z Chełma za rok 1925, „Nasze Wiadomości 1926–1927, t. 8, nr 43.

Rekolekcje parafjalne dawane przez oo. misjonarzy z Chełma, „Nasze Wiadomości” 1923–1925, t. 7, nr 38–39, s. 366–367.

Setna rocznica naszej prowincji 1820–1920, „Nasze Wiadomości” 1921–1923, t. 6, nr 26, s. 1–3.

Statystyka prac ojców z Czerniowiec, „Nasze Wiadomości” 1923–1925, t. 7, nr 33, s. 95.

Uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego pod Bobolanum w Lublinie, „Nasze Wiadomości” 1923–1925, t. 7, nr 32, s. 23–27.

Wiadomości bieżące z Prowincji, „Nasze Wiadomości” 1921–1922, t. 6, nr 26, s. 47–48.

Wiadomości bieżące z Prowincji, „Nasze Wiadomości” 1921–1922, t. 6, nr 27, s. 91.

Wiadomości bieżące z Prowincji, „Nasze Wiadomości” 1921–1923, t. 6, nr 29, s. 188.

Wiadomości bieżące z Prowincji. Praca Polaków we Francji, „Nasze Wiadomości” 1921–1922, t. 6, nr 28, s. 144.

Wykaz prac apostolskich ojców za rok 1924, „Nasze Wiadomości” 1923–1925, t. 7, nr 38–39, s. 354–366.

Wykaz prac apostolskich ojców za rok 1925, „Nasze Wiadomości” 1926–1927, t. 8, nr 43, s. 81–92.

Wykaz prac misyjnych domu dziedzickiego od września 1925 do lipca 1926, „Nasze Wiadomości” 1926–1927, t. 8, nr 45, s. 183–184.

Wykaz prac misyjnych i rekolek. oo. chełmskich od lipca 1922 do lipca 1923, „Nasze Wiadomości” 1923–1925, t. 7, nr 32, s. 37–38.

Wykaz prac misyjnych i rekolekcyjnych oo. chełmskich od 1 lipca 1921 do 1 lipca 1922, „Nasze Wiadomości” 1921–1922, t. 6, nr 30, s. 213–214.

Wykaz prac naszych ojców za rok 1923, „Nasze Wiadomości” 1923–1925, t. 7, nr 35, s. 181–192.

Badura P.J., Jezuici na Śląsku Cieszyńskim [w:] Towarzystwo Jezusowe na Śląsku Cieszyńskim, Kraków 2005, s. 13–25.

Cieślak S., Działalność Domu Rekolekcyjnego oo. Jezuitów w Czechowicach – Dziedzicach w okresie międzywojennym, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2011, t. 9, s. 200–218.

Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy. 1564–1996, L. Grzebień (oprac.), Kraków 1996.

Kołacz J., Słownik języka i kultury Jezuitów Polskich, Kraków 2006.

Marecki J., Dzieje Zakonu Kapucynów w okresie II Rzeczypospolitej, Kraków 2000.

Żebrok F., Dzieje Śląskiego Seminarium Duchownego, „Nasza Przeszłość” 1975, nr 44, s. 89–117.
Copyright (c) 2021 Stanisław Augustynek