Zarząd Prowincji Małopolskiej Towarzystwa Jezusowego (1926–1939)

Stanisław Augustynek

Abstrakt


The article aims to discuss the board of the Małopolska Province of the Society of Jesus. It presents the responsibilities of the Provincial Ministers, the profiles of each Provincial, and the work undertaken by them. The scope of duties of people appointed to offices in the provincial curia and collaborating with provincial and curia officials was also discussed. Also described in the text: Provincial Congregations, issues discussed by delegates, and postulates submitted to them.

Słowa kluczowe


Stanisław Cisek; Władysław Jankiewicz; Włodzimierz Konopka; Władysław Lohn; jezuici

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (ATJKr), Arca Seminarii Kraków. Dziennik kasowy dochodów i rozchodów prokuratora Prowincji Małopolskiej TJ za lata 1935–1938, sygn. 1979.

Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (ATJKr), Arca Seminarii – Legaty – Spadki – Rachunki, z lat 1928–1940, sygn. 2055.

Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (ATJKr), Chłapowo. Korespondencja w sprawie działki w Chłapowie z lat 1923–1985, sygn. 4543.

Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (ATJKr), Consuetudines, sygn. 2275.

Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (ATJKr), Konopka Włodzimierz TJ i Lohn Władysław TJ. Korespondencja prowincjalska za rok 1935. Litera od R, sygn.1427-III.

Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (ATJKr), Kopeć Jan TJ. Listy konsultorskie z lat 1933–1936, sygn. 1377-I.

Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (ATJKr), Kopie listów generalskich od 30 XII 1925 do 2 IX 1931, sygn. 1423.

Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (ATJKr), Korespondencja i różne dokumenty osobiste członków Prowincji Małopolskiej Tow. Jezusowego, sygn. 1915.

Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (ATJKr), Korespondencja prowincjalska za rok 1946, sygn. 1431.

Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (ATJKr), Kraków – Arca Seminarii. Dziennik kasowy prokuratora prowincji od 31 grudnia 1935 do 31 lipca 1939, sygn. 1980.

Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (ATJKr), Kraków – Arca Seminarii. Dziennik rachunkowy prokuratora Prowincji Małopolskiej Tow. Jezusowego od 16 sierpnia 1926 do 30 czerwca 1929, sygn. 2061.

Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (ATJKr), Kraków – Arca Seminarii. Dziennik rachunkowy prokuratora Prowincji Małopolskiej Tow. Jezusowego od 1 lipca 1929 do 31 października 1931, sygn. 2062.

Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (ATJKr), Kraków – Arca Seminarii. Dziennik rachunkowy prokuratora Prowincji Małopolskiej Tow. Jezusowego od 2 listopada do 31 listopada 1935, sygn. 2063.

Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (ATJKr), Kraków – Arca Seminarii. Korespondencja i rachunki Prowincji Rumuńskiej, Wielkopolskiej TJ oraz filii w Ameryce z lat 1926–1931, sygn. 2106.

Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (ATJKr), Kraków – Arca Seminarii. Księga główna rachunkowa prokuratora Prowincji Małopolskiej Tow. Jezusowego od 1931 do 1939 roku, sygn. 2066.

Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (ATJKr), Kraków – Arca Seminarii. Księga główna rachunkowa prokuratora Prowincji Małopolskiej Tow. Jezusowego z lat 1926–1930, sygn. 2067.

Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (ATJKr), Kraków – Arca Seminarii. Księga kasowa prokuratora Prowincji Małopolskiej Tow. Jezusowego od 31 sierpnia 1926 do 30 czerwca 1932, sygn. 2064.

Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (ATJKr), Kraków – Arca Seminarii. Księga rachunkowa. Prokurator Prowincji Małopolskiej Tow. Jezusowego, domów Prowincji Małopolskiej oraz obcych prowincji Tow. Jezusowego z lat 1931–1938, sygn. 2065.

Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (ATJKr), Kraków – Arca Seminarii. Roczne bilanse prokuratora Prowincji Małopolskiej Towarzystwa Jezusowego z lat 1926/28 do 1938, sygn. 1981.

Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (ATJKr), Kraków – kuria prowincjalska. Djariusz okręgu małopolskiego Prowincji Małopolskiej Tow. Jezusowego od 10 października 1925 do 30 września 1939, sygn. 1482.

Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (ATJKr), Kraków – kuria prowincjalska. Dokumenty dotyczące kongregacji prowincjalnych z lat 1930–1974, sygn. 4233.

Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (ATJKr), Kraków – kuria prowincjalska. Księga konsult prowincjalskich z lat 1925–1933, sygn. 1798.

Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (ATJKr), Listy prowincjalskie okólne. Okólniki prowicjalskie, sygn. 1425.

Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (ATJKr), Mayer Jan SJ. Zapiski z konsult prowincjalskich za rok 1933, sygn. 1721.

Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (ATJKr), Memoriały wizytacyjne domów Prowincji Małopolskiej Tow. Jezusowego za lata 1934–1955, sygn. 1931.

Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (ATJKr), Okólniki prowincjalskie z lat 1848–1959, sygn. 1402.

Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (ATJKr), Rachunki za utrzymanie scholastyków Prowincji Czeskiej i Słowackiej TJ, przebywających na studiach filozoficznych w Krakowie w latach 1932–1936, sygn. 1977.

Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (ATJKr), Rachunki za utrzymanie scholastyków TJ Prowincji Małopolskiej z lat 1932–1936, sygn. 1977.

Bednarski S., Bibljoteka Prowincji Małopolskiej, „Nasze Wiadomości Prowincyj Małopolskiej i Wielkopolsko-Mazowieckiej” 1928–1929, t. 9, nr 52, s. 75–79.

Catalogus Provinciae Poloniae Minoris Societatis Iesu annis 1927–1939, Cracoviae 1926–1939.

Epitome Instituti Societatis Iesu, Romae 1931.

Kraków. Kolegium, „Wiadomości z Prowincyj” 1937, r. 3, nr 1., s. 9–10.

Kronika. Kraków – Kolegjum, „Nasze Wiadomości Prowincyj Małopolskiej i Wielkopolsko-Mazowieckiej” 1930–1934, t. 10, nr 63, s. 460–464.

Ledóchowski W., Primus Assisten Slavicus constituitur et renuntiatur, „Acta Romana Societatis Iesu” 1928–1931, vol. 6, fasc. 2 (1929), ), s. 335.

M.M., Kronika: Stara Wieś, „Nasze Wiadomości Prowincyj Małopolskiej i Wielkopolsko-Mazowieckiej” 1930–1934, t. 10, nr 64, s. 519–522.

Moskała R., Trzeci Zjazd oo. moderatorów Sodalicyj Mariańskich (Chyrów 20 i 21 kwietnia 1933 r.), „Nasze Wiadomości Prowincyj Małopolskiej i Wielkopolsko-Mazowieckiej” 1930–1934, t. 10, nr 63, s. 441–454.

Nowakowski I., Nasi na misyjnym kongresie w Poznaniu, „Nasze Wiadomości Prowincyj Małopolskiej i Wielkopolsko-Mazowieckiej” 1926–1927, t. 8, nr 49, s. 357–360.

Osobiste, „Nasze Wiadomości Prowincyj Małopolskiej i Wielkopolsko-Mazowieckiej” 1928–1929, t. 9, nr 51, s. 29.

Paszenda J., Działalność naukowa ks. Stanisława Bednarskiego SJ, „Nasza Przeszłość” 1993, nr 80, s. 348–368.

Zjazd naszych oo. moderatorów w Krakowie, „Nasze Wiadomości Prowincyj Małopolskiej i Wielkopolsko-Mazowieckiej” 1926–1927, t. 8, nr 50, s. 421.

Zjazdy przełożonych, „Nasze Wiadomości Prowincyj Małopolskiej i Wielkopolsko-Mazowieckiej” 1928–1929, t. 9, nr 53, s. 219.

Z kolegium krakowskiego, „Nasze Wiadomości Prowincyj Małopolskiej i Wielkopolsko-Mazowieckiej” 1928–1929, t. 9, nr 53, s. 156–157.

Z Pińska, „Nasze Wiadomości Prowincyj Małopolskiej i Wielkopolsko-Mazowieckiej” 1926–1927, t. 8, nr 48, s. 309–311.

Bzowski T., Drzymała K., Wspomnienia Naszych Zmarłych 1820–1982, t. 4, Kraków 1982.

Drzymała K., Wspomnienia Naszych Zmarłych 1820–1982, t. 2, Kraków 1982.

Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy. 1564–1996, L. Grzebień (oprac.), Kraków 1996.

Grzebień L., Słownik jezuitów polskich 1564–1990, t. 2, 4–6, Kraków 1993 (mps).

Kołacz J., Słownik języka i kultury Jezuitów Polskich, Kraków 2006.
Copyright (c) 2021 Stanisław Augustynek