Powstanie Prowincji Małopolskiej Towarzystwa Jezusowego w 1926 r.

Stanisław Augustynek

Abstrakt


The aim of the article is to present the process of establishing the Society of Jesus in the Małopolska Province. The article will discuss the division of the Polish Province of the Society of Jesus in 1925, from which two new administrative units of the Jesuit Order emerged: the Polish Province and the Małopolska Vice Province. Then, the functioning of the Małopolska Vice Province until 1926 and the finalization of the division of the Polish Province and the establishment of the Małopolska Province will be presented.

Słowa kluczowe


o. Władysław Jankiewicz; o. Stanisław Sopuch; Prowincja Małopolska; Prowincja Polska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archiwum Narodowe w Krakowie (ANKr). Prowincja Małopolska Towarzystwa Jezusowego, sygn. TJ 1.

Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (ATJKr). Okólniki prowincjalskie z lat 1848–1959, sygn. 1402.

Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (ATJKr). Kraków – Kuria Prowincjalska. Djariusz Okręgu Małopolskiego Prowincji Małopolskiej Tow. Jezusowego od 10 października 1925 do 30 września 1939, sygn. 1482.

Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (ATJKr). Kraków – Kuria Prowincjalska. Księga Konsult Prowincjalskich z lat 1925–1933, syg. 1798.

Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (ATJKr). Okólniki prowincjalskie Prowincji Małopolskiej Tow. Jezusowego z lat 1926–1927 i 1946–1971, sygn. 2261.

Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (ATJKr). Okólniki prowincjalskie z lat 1900–1972, sygn. 2496.

Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (ATJKr). Okólniki prowincjalskie z lat 1906–1926, sygn. 2522.

Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (ATJKr). Chłapowo. Korespondencja w sprawie działki w Chłapowie z lat 1923–1985, sygn. 4543.

Andrasz J., Podział Prowincji Polskiej na Prowincje Małopolską i Wielkopolsko-Mazowiecką, „Nasze Wiadomości Prowincyj Małoposkiej i Wielkopolsko-Mazowieckiej” 1926–1927, t. 8, nr 44, s. 97–111.

Andrasz J., Przemówienie o. S. Sopucha z okazji podziału prowincji polskiej, „Nasze Wiadomości” 1923–1925, t. 7, nr 41, s. 428.

Andrasz J., Wielki dzień w Kolegjum krakowskiem, „Nasze Wiadomości” 1923–1925, t. 7, nr 41, s. 417–432.

Index Domorum et Sociorum Provinciae Poloniae eiusque Patris in Polonia Minore, Varsaviae 1925.

Konkordat zawarty pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską [Rzym, 10 II 1925], „Dziennik Ustaw” 1925, nr 72, poz. 501.

Ledóchowski W., Administratio Provinciae Poloniae ita dividitur, ut, una integraque manente Provinciae, Polonia Minor Viceprovinciali proxime regenda committatur, Romae 27 septembirs 1925, „Acta Romana Societatis Iesu” 1924–1927, t. 5, fasc. 2 (1925), s. 364–367.

Kołacz J., Słownik języka i kultury Jezuitów Polskich, Kraków 2006.
Copyright (c) 2021 Stanisław Augustynek