Posługa myślenia wobec współczesnego stanowiska Ecclesia turpis. Refleksja teologiczno-psychologiczna

Sławomir Bukalski

Abstrakt


Jednym z najważniejszych zadań chrześcijanina jest „posługa myślenia”, o której uczył Jan Paweł II. Zwłaszcza w obliczu antychrześcijańskiej propagandy, która narzuca wizję Kościoła odrażającego, szpetnego, brzydkiego – Ecclesia turpis. Pytanie problemowe brzmi: jak ma reagować chrześcijanin wobec tej propagandy, wykorzystując posługę myślenia?
Punktem wyjścia w artykule jest analiza papieskiego pojęcia „posługa myślenia” i zagrożenia wynikającego z odrzucenia tej posługi, tj. kształtowania mentalności niewolnika. Kolejny etap to rozpatrzenie współczesnych mechanizmów zohydzania Kościoła przejawiających się w przypisywaniu mu czynów kryminalnych na ogromną skalę oraz wywoływaniu u odbiorców negatywnych emocji. Na końcu przedstawiono stanowisko wobec powyższego procesu, ze szczególnym uwzględnieniem problemu wykorzystywania seksualnego nieletnich przez duchownych. Artykuł ma charakter teologiczno-psychologiczny.


Słowa kluczowe


Kościół; „posługa myślenia”; „mentalność niewolnika”, wykorzystywanie seksualne nieletnich; pedofilia; pomoc osobom wykorzystanym seksualnie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. (5th Edition), Washington 2013.

Augustyn J., Sytuacja Kościoła jest krytyczna, http://www.fronda.pl/a/ks-jozef-augustyn-sj-sytuacja-kosciola-jest-krytyczna,115831.html (18.10.2018).

Benedykt XVI, Grußwort des emeritierten Papstes Benedikt XVI in der Beisetzungsfeier von Kardinal Joachim Meisner, am 15.07.2017, https://www.domradio.de/sites/default/files/pdf/170715_papst_em_benedikt_gr_requiem_meisner.pdf (18.10.2018).

Bukalski S., Manipulacyjny język w grupach kultowych, w: Język przekazu religijnego, red. D. Krok, S. Pawiński, Opole 2006, s. 65–79.

Cartor P., Cimbolic P., Tallon J., Differentiating Pedophilia from Ephebophilia in Cleric Offenders, „Sexual Addiction & Compulsivity: The Journal of Treatment & Prevention” 14 (2008) no. 4, s. 311–319.

Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, przeł. B. Wojciszke, Gdańsk 1996.

Cimbolic P., Cartor P., Looking at Ephebophilia through the Lens of Cleric Sexual Abuse, „Sexual Addiction & Compulsivity: The Journal of Treatment & Prevention” 13 (2006) no. 4, s. 347–359.

Crocker J., Piętno, stygmat, w: A. Manstead, M. Hewstone, Encyklopedia Blackwella. Psychologia społeczna, red. naukowa J. Czapiński, tłum. zbior., Warszawa 1996, s. 348–350.

Deutschen Bischofskonferenz, Sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz, Mannheim, Heidelberg, Gießen, 24.09.2018, https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/dossiers_2018/MHG-Studie-gesamt.pdf (15.10.2018).

Duda S., Nie tylko Ameryka…, „Przegląd Powszechny” 2010 nr 9, s. 121–130.

Emler N., Etykietowanie, w: A. Manstead, M. Hewstone, Encyklopedia Blackwella. Psychologia społeczna, red. naukowa J. Czapiński, tłum. zbior., Warszawa 1996, s. 104.

Górny G., Afera pedofilska jest tak naprawdę aferą homoseksualną, https://wpolityce.pl/polityka/409953-afera-pedofilska-jest-tak-naprawde-afera-homoseksualna (6.10.2018).

Górny G., Mówienie prawdy o skandalu homoseksualnopedofilskim jako „mowa nienawiści” podlegająca cenzurze, https://wpolityce.pl/kosciol/415347-przywolanie-faktow-moze-byc-ocenione-jako-mowa-nienawisci (6.10.2018).

Górny G., Kolejne badania uniwersyteckie potwierdzają związek między homoseksualizmem a pedofilią, https://wpolityce.pl/kosciol/412418-zwiazek-miedzy-homoseksualizmem-a-pedofilia (6.10.2018).

Gursztyn P., Korek, worek i rozporek, http://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/148160,korek-worek-i-rozporek.html (2.10.2018).

Ivanowitz A., Korek, worek i rozporek, http://www.pospoliteruszenie.org (2.10.2018).

Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone z okazji sześćsetlecia Wydziału Teologicznego Uni-

wersytetu Jagiellońskiego, Kraków 8 czerwca 1997, https://ekai.pl/dokumenty/przemowienie-wygloszone-z-okazji-szescsetlecia-wydzialu-teologicznego-uj/(15.09.2018).

Jan Paweł II, Odnowa człowieka i społeczeństwa dokonuje się za sprawą odnowy sumień. Przemówienie Ojca Świętego do III grupy biskupów polskich z wizytą ad limina, Rzym 14.02.1998, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 1998 nr 3, s. 43–47.

Kamińska-Feldman M., Wokół problemu dehumanizacji innych: próba uchwycenia zjawiska stygmatyzacji, w: Poza egocentryczną perspektywą widzenia siebie i świata, red. M. Jarymowicz, Warszawa 1994, s. 63–86.

Kongregacja Edukacji Katolickiej, Instrukcja dotycząca kryteriów rozeznawania powołania w stosunku do osób z tendencjami homoseksualnymi w kontekście przyjmowania ich do seminariów i dopuszczania do święceń, Rzym 2005.

Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa 1996.

Kucharczyk G., Antykatolickie kampanie, „Nasz Dziennik” 22–23.09.2018, s. 8.

Maslow A. H., Motywacja i osobowość, przeł. P. Sawicka, Warszawa 1990.

Mosse G., Sessaualitá e nazionalismo. Mentalitá borghese e rispettabilitá, Roma 1996.

Müller G., Żaden kraj nie ma prawa pouczać Polski na temat demokracji, https://www.gosc.pl/doc/5099501.Kard-Mueller-Zaden-kraj-nie-ma-prawa-pouczac-Polski-na-temat (18.10.2018).

Pennsylvania Grand Jury, 40th Statewide Investigating Grand Jury Report 1 Interim – Redacted, Pennsylvania 2018, https://assets.documentcloud.org/documents/4756976/READ-Pennsylvania-priest-abuse-grand-jury-report.pdf (11.10.2018).

Radio Watykańskie, Doroczny raport USA o wolności religijnej w świecie, http://pl.radiovaticana.va/news/2017/08/17/doroczny_raport_usa_o_wolno%C5%9Bci_religijnej_w_%C5%9Bwiecie/1331272 (5.08.2018).

Ratzinger J., Messori V., Raport o stanie wiary. Z ks. Kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Vittorio Messori, tłum. Z. Orszyn i in., Kraków–Warszawa 1986.

Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse, The Final Report, https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/(12.10.2018).

Salij J., Dwa opisy mentalności niewolniczej, „Arcana” 1997 nr 15, s. 142–146.

Salij J., Ośrodek Myśli Politycznej, Mentalność niewolnicza jako problem narodowy, http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=167 (5.10.2018).

Schopenhauer A., Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, tłum. Ł. Konorska, B. Konorski, Warszawa 2012.

Skrzypczak R., Chrześcijanin na rozdrożu, Kraków 2011.

Starowieyski M., Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, Kraków 2010.

United States Conference of Catholic Bishops, The Causes and Context of Sexual Abuse of Minors by Catholic Priests in the United States, 1950–2010. A Report Presented to the United States Conference of Catholic Bishops by the John Jay College Research Team, Washington 2011, http://www.usccb.org/issues-and-action/child-and-youth-protection/upload/The-Causes-and-Context-of-Sexual-Abuse-of-Minors-by-Catholic-Priests-in-the-United-States-1950-2010.pdf (10.102018).

Witkowski T., Psychomanipulacje, Wrocław 2000.

Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 2001.

Wolicka E., Posługa myślenia – Jana Pawła II idea uniwersytetu, w: Fenomen uniwersytetu, red. A. Grzegorczyk, J. Sójka, Poznań 2008, s. 75–82.

World Health Organization, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-11), Geneva 2018.

Żukowska-Gardzińska D., Kulturowe wyposażenie osoby, „Fides et Ratio” 24 (2015) nr 4, s. 64–71.

Vatican News, Pensylwania: raport o nadużyciach seksualnych w Kościele, https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2018-08/usa-pensylwania-raport-naduzycia-seksualne-skrucha-smutek-wstyd.html (10.10.2018).

Vatican News, Niemcy: reakcje po raporcie o nadużyciach, https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2018-09/niemcy-biskupi-raport-naduzycia-duchowni-wstyd.html

(10.10.2018).
Copyright (c) 2020 Sławomir Bukalski