Analecta Cracoviensia

„Analecta Cracoviensia” jest czasopismem rocznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, które ukazuje się nieprzerwanie od 1969 roku i jest stale prenumerowane przez ponad 200 ośrodków akademickich na całym świecie.

Tom 47 (2015)

Spis treści

Teologia

Niektóre aspekty trynitologii współczesnej PDF
Janusz Królikowski 7-23
La devocion a la Divina Misericordia segun Santa Faustina Kowalska PDF (Español)
Jan Machniak 25-40
Mass media i czerpanie z wartości duchowych w świetle orędzia Pawła VI na VII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu PDF
Wojciech Misztal 41-58
W kierunku hermeneutyk substancjalnej zmiany. Pomiędzy soborową kontynuacją a tendencją do przerwania PDF (English)
Andrzej Napiórkowski 59-71
Traditio – Verbum czy actio PDF
Jan Daniel Szczurek 73-80
Zasada wolności religijnej w Deklaracji o wolności religijnej Dignitatis humanae Soboru Watykańskiego II PDF
Lucyna Wąsik 81-96
Problematyka życia według Listu św. Pawła do Filipian PDF
Barbara Witos 97-116

Filozofia

The cognitive sciences and their method: a physicist’s perspective PDF (English)
Wojciech Piotr Grygiel 119-131

Historia

Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII na znaczkach pocztowych Polski i Watykanu PDF
Jan Józef Janicki 135-150
Diecezja kamieniecka około 1830 roku – parafie i dekanaty, kościoły i kaplice PDF
Jan Szczepaniak 151-180

Prawo kanoniczne

Prawa i obowiązki ludzi pracy w nauczaniu Jana Pawła II PDF
Jan Dyduch 183-195
Wolność religijna w kontekście edukacji w Polsce. Relacje pomiędzy państwem polskim a Kościołem katolickim PDF (English)
Piotr Kroczek 197-215
O możliwości zastosowania polskich przepisów regulujących postępowanie mediacyjne przed sądami administracyjnymi na forum kościelnym PDF
Sylwia Kwilosz 217-232
„Quae est iustitia nisi misericordia?” – czyli o przejawach miłosierdzia w prawie kanonicznym i polskim dotyczącym małżeństwa PDF
Diana Jadwiga Kuczek 233-249

Kronika

Chronica PDF (English)
Jan D. Szczurek 253-323