Tom 51 (2019)

Spis treści

Posługa myślenia wobec współczesnego stanowiska Ecclesia turpis. Refleksja teologiczno-psychologiczna PDF
Sławomir Bukalski 5-24
Between the dogmatic and magical formula. Ecumenical perspective PDF (English)
Marcin Cholewa, Marek Gilski 25-33
Antydemoniczny charakter sakramentu namaszczenia chorych PDF
Marta Ficoń 3-64
Od zniszczonych butów do antropologii daru. Duszpasterska geneza personalizmu św. Jana Pawła II PDF
Krzysztof Gryz 65-84
Nieczystość w dyskusjach publicznych PDF
Monika Kaczor 85-98
The Ecclesiastical Role of The Holy Spirit in the Sacrament of Confirmation in the Teaching of Benedict XVI PDF (English)
Marek Kluz 99-113
Kościół na wzór Jezusa Chrystusa w perspektywie II Soboru Watykańskiego PDF
Janusz Królikowski 115-139
Problem niezależności refleksji dramatycznej Józefa Tischnera od myśli teodramatycznej Hansa Ursa von Balthasara PDF
Lech Wołowski 141-160
Miłosierdzie antropologiczne w doświadczeniu mistycznym (Faustyna Kowalska) i refleksji filozoficznej (Józef Tischner). Elementy (teo-)antropologii ontologicznej Część I PDF
Lidia Macheta 161-178
Program formacji ewangelizatorów w Szkole Ewangelizacji Świętego Andrzeja PDF
Izabela Szwed 179-192
Jak mówić o Bogu w postateistycznym świecie? Analiza myśli Dietricha Bonhoeffera i jej implikacji dla wiary katolickiej PDF
Ewa Laskowska 193-208
Linda problem – the tame solution in question PDF (English)
Adam Olszewski 209-217
Utracone dziedzictwo „pierworodnej córy Kościoła” na przykładzie sfery sacrum dawnej Île de la Cité PDF
Barbara Hryszko 219-242
Etykieta językowa wobec osób z niepełnosprawnością. Wybrane zasady i aspekty grzeczności PDF
Marta Bolińska 243-255
Dwa bieguny katolickiej pedagogiki. Ks. dr hab. Jan Ślósarz i Jacek Woroniecki OP PDF
Anna Ślósarz 257-281
Insygnia kanonickie. Aspekt prawno-liturgiczny PDF
Jerzy Adamczyk 283-312
The Oikonomia and its application in the See of the Confession PDF (English)
Cătălina Mititelu 313-341
Prawo kanoniczne w publikacjach ks. dr. hab. Jana Ślósarza PDF
Jan Słowiński 343-360

Kronika

Chronica PDF (English)
Jan Szczurek 363-447