Tom 23, Nr 1 (2017)

Spis treści

Commentationes et dissertationes

Początki chrześcijaństwa na Cyprze. Religijne i kulturalne aspekty PDF (English)
Łukasz Burkiewicz 13-36
Nieznani apostołowie misji oddolnej w gockiej Dacji w świetle Opisu męki św. Saby Gota PDF (English)
Józef Cezary Kałużny 37-60
Słowo, księga i obraz w dziele ewangelizacji PDF (English)
Jerzy Strzelczyk 61-76
Wezwania w czasach chrystianizacji. Kilka uwag o patrociniach wielkomorawskich PDF (English)
Petr Jokeš 77-89
Święty Wojciech – Apostoł Śląska PDF (English)
Anna Pobóg-Lenartowicz 91-103
Romańskie drzwi z brązu w katedrze gnieźnieńskiej. Kilka nowych uwag PDF (English)
Tomasz Węcławowicz 105-118
Apostołowie średniowiecznych Inflant (do początku XIII w.) PDF (English)
Maja Gąssowska 119-141
Słudzy diabła, czy obrońcy chrześcijaństwa i apostołowie pogan? Kształtowanie wizerunku Polski i Polaków w świetle działań dyplomacji Władysława Jagiełły przeciw „Satyrze” Jana Falkenberga PDF (English)
Tomasz Graff 143-176
Apostolskie zwierciadło wizerunku husyckiego PDF (English)
Paweł F. Nowakowski 177-191
Kulturowe i religijne znaczenie tradycji cyrylo- -metodiańskiej w Europie środkowo-wschodniej PDF (English)
Janusz Smołucha 193-213

Recensiones

Elżbieta Wiater, Wierny pies Pański: biografia św. Jacka Odrowąża PDF (English)
Dorota Żywczak 217-222