Tom 21 (2015)

Spis treści

Commentationes et dissertationes

Sacrum w układach przestrzennych lokacyjnych miast Małopolski w XIII–XV wieku PDF (English)
Bogusław Krasnowolski 7-44
Kościoły bożogrobców w Małopolsce. Z badań nad patrociniami i relikwiami (XII–XVI w.) PDF
Jerzy Rajman 45-77
Uczeni w habity przyobleczeni PDF
Józef Marecki 79-102
Formy pobożności członków bractw religijnych w nowożytnym Krakowie PDF (English)
Andrzej Bruździński 103-146
Nowe ustalenia dotyczące refleksji teologicznej Marcina Wadowity PDF (Deutsch)
Tomasz Graff 147-168
Bakałarze dominikańskiego Studium Generalnego w Krakowie w epoce nowożytnej – wybrane zagadnienia PDF (English)
Wiktor Szymborski 169-188
Biskup Marcin Szyszkowski (1616–1630) jako twórca nabożeństwa siedmiu kościołów krakowskich PDF
Bartłomiej Michał Wołyniec 189-208
Dawni mieszkańcy Garbar w ujęciu biokulturowym PDF (English)
Agata Przesmycka, Sławomir Dryja, Krzysztof Szostek, Elżbieta Niedźwiecka, Aleksandra Lempart, Elżbieta Haduch 209-249
Wyrazy pobożności eliańskiej karmelitów w dobie nowożytnej PDF (Deutsch)
Szymon Sułecki 251-264
Święta Eulalia z Meridy i rozwój jej kultu w świetle średniowiecznych utworów poetyckich PDF
Joann Małocha 265-287

Recensiones

S. Koc, Zjednoczenie Królestwa Polskiego – wpływ zagrożenia zewnętrznego 1210–1410, Inowrocław 2013, ss. 660 PDF
Marcin Danielewski 291-295
Odpowiedź na recenzję M. Danielewskiego książki Zjednoczenie Królestwa Polskiego – wpływ zagrożenia zewnętrznego 1210–1410 PDF
Stanisław Koc 297-303

Activitas Facultatis

Pracownia Dziejów Kultury Materialnej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie PDF
Sławomir Dryja, Maria Działo 307-310
Pracownia Badań i Konserwacji Tkanin Zabytkowych na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie PDF
Natalia Krupa 311-314
Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie PDF
Józef Skrabski 315-317